2007-03-14 16:54:25

Nota Kongregacji Nauki Wiary o nauczaniu Jona Sobrino


Kongregacja Nauki Wiary zakwestionowała kilka opinii teologicznych o. Jona Sobrino SJ, nie potępiając jednak jego osoby i nie odrzucając opcji na rzecz ubogich. Dykasteria wydała notyfikację w sprawie pewnych opinii przez niego wyrażonych.

Urodzony w Kraju Basków, w 1938 r. jezuita, od 1958 r. przebywa w Salwadorze. Należał do ekipy Uniwersytetu Środkowej Ameryki w San Salvadorze, których 6 członków bestialsko zamordowano w roku 1989, z powodu zaangażowania tej uczelni na rzecz ubogich.

Watykańska notyfikacja dotyczy pewnych opinii zawartych w dwóch książkach o. Sobrino: „Jezus Chrystus Wyzwoliciel” i „Wiara w Jezusa Chrystusa”. Chodzi o to, że autor pomniejsza znaczenie stwierdzeń Nowego Testamentu i pierwszych Soborów Powszechnych dotyczących bardzo istotnych punktów wiary. Są to: bóstwo Chrystusa, wcielenie Syna Bożego, Jego relacja z Królestwem Bożym, własna świadomość Jezusa i zbawcza wartość Jego śmierci. Błędy te wynikają stąd, że o. Sobrino – pracując wśród ubogich i przeżywając ich dramatyczne doświadczenia – koncentruje się bardziej na człowieczeństwie Chrystusa i na Jego solidarności z ludźmi. Osłabia jednak przy tym znaczenie Jego bóstwa. Tymczasem Jezus z Nazaretu jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi właśnie jako jednocześnie Bóg i człowiek. Dzięki temu pozwala człowiekowi spotkać się z Bogiem i może dać mu zbawienie.

Należy jednak podkreślić, że notyfikacja Kongregacji Nauki Wiary nie wysuwa żadnych sankcji karnych wobec o. Sobrino. W dołączonej do tego dokumentu nocie wyjaśniającej podkreślono, że Kościół troszczy się o ubogich. Nierówności i ucisk są w jawnej sprzeczności z Ewangelią. Kościół głosi opcję na rzecz ubogich, przy czym jednak nie jest ona wyłączna. Tym niemniej pewne poglądy jezuickiego teologa wyzwolenia z Salwadoru wymagały wydania notyfikacji. Mogą bowiem zaszkodzić wiernym, jako błędne czy przynajmniej niebezpieczne.


ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.