2007-03-12 11:52:34

Šeštadienį Popiežius kalbėjo Rožinį su studentais.


Šeštadienio pavakare popiežius Benediktas XVI kalbėjo Rožinio maldą drauge su kelias tūkstančiais studentų, susirinkusių į Vatikano Pauliaus VI didžiąją audiencijų salę. Rožinio maldoje taip pat, radijo ir televizijos tiltų pagalba, dalyvavo studentai vienuolikoje kitų Europos ir Azijos miestų – Prahoje, Kalkutoje, Hong Konge, Bolonijoje, Krokuvoje, Turine, Mančesteryje, Maniloje, Koimbroje, Tiranoje ir Islamabade.

Šeštadienio vakaro susitikimo su studentais tema buvo: „Intelektinė artimo meilė. Nauji bendradarbiavimo keliai tarp Europos ir Azijos“. Tinklas, į viena sujungiantis dviejų žemynų jaunimą,- sakė Popiežius šeštadienio budėjimo metu,- puikiai atspindi mūsų svarstymams pasirinktą intelektinės artimo meilės temą. Intelektinė artimo meilė – tai žmogaus dvasios jėga, sujungianti į viena įvarius jaunimo formavimo būdus, tai jaunimui būdingas bendras troškimas ieškoti tiesos ir ją liudyti, kuriam netrukdo nei atstumai, nei kultūrinių tradicijų skirtumai.

Šeštadienio vakaro susitikimo metu Popiežius taip pat keliomis kalbomis pasveikino tą pačią valandą kituose Europos ir Azijos miestuose maldoje televizijos tilktų pagalba dalyvavusį jaunimą, o savo kalbos pabaigoje ragino vaisingai išgyventi Gavėnios liturginį metą. Intelektinė artimo meilė turi daug bendra ir su Kristaus Kryžiaus slėpiniu. Krikščioniška išmintis – tai Kryžiaus išmintis. Priimkite Kristaus Kryžių, apkabinkite jį, sekite jį. Jis yra Gyvybės medis. Prie kryžiaus visuomet sutiksite ir Jėzaus Motiną Mariją. Drauge su ja, Išminties Sostu, žiūrėkite į Tą, kurį perdūrė, kontempliuokite meilės ir tiesos šaltinį. (jm)All the contents on this site are copyrighted ©.