2007-03-10 16:40:50

Kard. Kasper i H. Poettering doktorami honoris causa Uniwersytetu Opolskiego


Kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Hans Gert Poettering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego otrzymali 10 marca doktoraty honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz państwowych i kościelnych odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.

Uroczystości związane z wręczeniem doktoratów rozpoczęły się już 9 marca wieczorem uroczystą Mszą św. W homilii kard. Walter Kasper wskazał na wagę zadań, jakie stoją przed instytucją uniwersytetu.

„Tak, właśnie w życiu akademickim idzie o prawdę, o służbę prawdzie, idzie o ‘blask prawdy’, jak to jest wypowiedziane w innej encyklice Wielkiego Papieże Jana Pawła II ‘Veritatis Spelnor’. Idzie ostatecznie o pytanie kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zdążam, co jest właściwym sensem mego życia i świata” – powiedział kard. Kasper.

Zdaniem abp. Alfonsa Nossola, ordynariusza opolskiego, przyznanie doktoratów właśnie tym osobom jest potwierdzeniem, że Śląsk Opolski stanowi pomost między wschodem i zachodem.

„Ta otwartość, trójwymiarowość kulturowa polska, niemiecka, czeska, to ich zawsze intryguje, no i ta historia tegoż regionu, najpierw przynależność do Polski, potem do Czech, do Austrii, do Prus i wreszcie znów polska rzeczywistość. Dlatego ludzie tu mieszkający, albo ci, którzy się tu urodzili, w tę trójwymiarowość kulturową wchodzą” – podkreślił abp Nossol.

Dzisiejsze wyróżnienie kard. Kasper otrzymał za budowanie pomostów między teologią a współczesną kulturą, za rozwijanie dialogu międzyreligijnego oraz podejmowanie licznych inicjatyw ekumenicznych a także aktywne umacnianie duchowej tożsamości Europy.

Przewodniczącego PE Hansa Poetteringa Uniwersytet uhonorował natomiast za zasługi dla poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy środkowej i wschodniej, za zaangażowanie w pojednanie między narodami i budowanie duchowej tożsamości Europy na fundamentach chrześcijańskich.


R. Łączny, KAIAll the contents on this site are copyrighted ©.