2007-03-09 18:51:36

Tarptautinis suvažiavimas, skirtas Matteo Ricci, jėzuitų misionieriui Kinijoje.


Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, popiežiaus Benedikto XVI vardu, pasveikino šiomis dienomis vidurio – rytų Italijos Macerata mieste vykstančio tarptautinio suvažiavimo dalyvius. Suvažiavimas skirtas garsiajam jėzuitui misionieriui Matteo Ricci, kuris septynioliktojo amžiaus pradžioje nukeliavęs į Kiniją skelbė Kristų labai novatoriškai ir sėkmingai derindamas krikščionybės Žinią su kinų kultūros elementais.

Matteo Ricci gimė 1552 metais Macerata mieste, kuriame dabar vyksta jam skirtas simpoziumas. Atvykęs į Romą pradėjo studijas Romos kolegijoje, dabartiniame Grigaliaus Universitete. 1571 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Pasišventęs misijų darbui, 1578 metais jis atvyko į Indijos Goa miestą 1582 metais ordino vyresnieji nusprendė pasiųsti jį į Macao, taigi į Kiniją. Matteo Ricci buvo pirmasis europietis išmokęs kinų kalbą, tačiau prieš pradedant misionieriaus darbą dar reikėjo išspręsti daugelį kitų problemų, nes tuo metu valdant Ming dinastijos imperatoriui Sheng-tsungui, u˛sieniečiams buvo draudžiama kelti koją į Kiniją. Vis dėlto, 1598 metais Matteo Ricci pasiekė Pekiną kartu su aukštu kinų valdininku iš Nankino, su kuriuo jau buvo spėjęs užmegzti draugystės ryšius. 1601 metais Matteo Ricci, jau pakankamai išgarsėjęs tarp anuometinės Kinijos intelektualų, parašė memorandumą adresuotą pačiam imperatoriui. Jis rašė, kad atvyko į Kiniją iš Vakarų, susižavėjęs kinų kultūra ir civilizacija. Paminėjo, kad jau keliolika metų yra išgyvenęs Kinijos Pietuose ir prašė privilegijos toliau gyventi Kinijoje iki pat savo dienų galo. Nors Matteo Ricci niekad formaliai ir neprašė imperatoriaus, kad jam leistų užsiimti tikėjimo skleidimu, tačiau aktyviai bendravo su žmonėmis ir sugebėjo patraukti į katalikybę daug įtakingų Pekino žmonių bei intelektualų. Jau po kelerių metų jo pakrikštytų Pekine žmonių skaičius siekė apie du tūkstančius. Be misijinės veiklos, Matteo Ricci su didžiuliu entuziazmu dalijosi su savo bičiuliais kinais taip pat geografijos, matematikos, astronomijos ˛iniomis. Ir kinai, ir europiečiai istorikai sutartinai tvirtina, jog Matteo Ricci pradėjo naują Kinijos ir Vakarų pasaulio santykių epochą.

Matteo Ricci, kinų vadintas Li Ma-tou, vienas didžiausių jėzuitų misionierių mirė Pekine 1610 metais. Imperatoriaus įsakymu jam buvo surengtos karališkos laidotuvės. Savo buvimo Kinijoje metais, Matteo Ricci kruopščiai rašė dienoraštį, kuris buvo paskelbtas praėjus 5 metams po jo mirties ir yra vertinamas kaip labai svarbus dokumentas, bylojantis apie to meto Kinijos literatūrą, mokslą, filosofiją ir religiją. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.