2007-03-09 16:59:32

Peru: kongres o ewangelizacyjnej roli laikatu


Pilnym zadaniem wiernych świeckich jest wnoszenie Ewangelii w środowiska polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne i artystyczne. Przypomniał o tym kard. Luis Cipriani Thorne na zakończonym w Limie kongresie „Diagnozy i perspektywy nowej ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej” (5-8 marca).
 
Spotkanie w stolicy Peru zorganizowano z udziałem licznych latynoamerykańskich biskupów, księży i świeckich zaangażowanych duszpastersko i społecznie. Jest jedną z inicjatyw podjętych w ramach przygotowań do Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Arcybiskup Limy zwrócił uwagę na takie problemy tego kontynentu, jak ofensywa ideologii nie liczących się z zasadami moralnymi, niewystarczająca liczba księży i osób zakonnych, prozelityzm sekt, relatywizm, ataki na życie, małżeństwo i rodzinę. Wskazał potrzebę lepszej formacji do wiary na wszystkich szczeblach: w katechezie sakramentalnej, szkolnej nauce religii, przygotowaniu do małżeństwa. Kulturę trzeba przepoić u podstaw Ewangelią. Dobrze przygotowani zawodowo świeccy winni prowadzić w mediach „krucjatę promującą wartości chrześcijańskie” – powiedział kard. Cipriani.


ak/ FidesAll the contents on this site are copyrighted ©.