2007-03-08 18:53:24

ĐỨC CHA TRẦN ĐÌNH TỨ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN


VATICAN. Hôm 8-3-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, GM giáo phận Phú Cường, làm thành viên Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, với nhiệm kỳ 5 năm.

Cùng được bổ nhiệm vào chức vụ này, theo danh sách công bố hôm 8-3-2007, có ĐHY Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và 17 HY, GM khác. Hội đồng đối thoại Liên tôn hiện do ĐHY Paul Poupard làm Chủ tịch.

Trước đây, Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, TGM Huế, cũng từng là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên tôn.

Theo Hiến Chế ”Pastor Bonus” (28-6-1988), Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn có nhiệm vụ tạo điều kiện dễ dàng và điều hợp các quan hệ với các thành phần và các nhóm tôn giáo không thuộc Kitô giáo, cũng như những người có cảm thức tôn giáo một cách nào đó.

Đức Cha Trần Đình Tứ hiện nay là vị GM Việt Nam thứ hai là thành viên một cơ quan Trung Ương Tòa Thánh. Vị thứ nhất là ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, thành viên của Bộ Truyền giáo đồng thời là thành viên Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích. (SD 8-3-2007)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.