2007-03-07 18:08:36

Popiežius paskyrė naują Italijos Vyskupų konferencijos pirmininką.


Trečiadienį popiežius Benediktas XVI paskyrė naująjį Italijos vyskupų konferencijos pirmininką. Juo tapo dabartinis Genujos arkivyskupas Angelo Bagnasco, kuris pakeitė kardinolą Camillo Ruini, ėjusį šias pareigas nuo pat 1991 metų.

Kardinolas Ruini, gimęs 1931, jau peržengė 75 metų slenkstį. Tai tas amžius, kai vyskupai, kaip numatyta dabar Bažnyčioje nusistovėjusioje disciplinoje, paprastai pasitraukia į poilsį. Tačiau jų aktyvi tarnystė gali būti pratęsta, jei aplinkybės to reikalauja. Taip ir kardinolo Ruini atveju – jis ir toliau užims svarbias popiežiaus Vikaro Romos miestui pareigas.

Arkivyskupas Bagnasco yra 1943 metų gimimo, į vyskupus buvo įšventintas 1998 metais. Tapęs Italijos vyskupų konferencijos primininku, jis ir toliau liks Genujos arkivyskupu.

* * *

Šventasis Tėvas taip pat paskyrė specialųjį pasiuntinį Pranciškaus Pauliečio (1416-1507) penkišimtųjų mirties metinių minėjimuose Italijoje, kardinolą Renato Martino, Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos primininką. Pranciškus Paulietis yra Italijos pietuose ypač gerbiamas šventasis, šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyvenęs neturto, askezės ir maldos gyvenimą, pagarsėjęs gydymo galiomis, kėlęs pagarbą skurdiems ir turtingiems, mažiems ir galingiems, nors jam pačiam nebuvo svarbu ar prieš jį valstietis ar didikas. Šv. Pranciškaus Pauliečio 500 mirties metinių minėjimo renginiai vyks ateinančio gegužės mėnesio pradžioje.
All the contents on this site are copyrighted ©.