2007-03-07 16:22:33

Polska prezentacja manifestu IXE


Unia Europejska znalazła się w kryzysie, jednak idea zjednoczenia starego kontynentu nadal jest aktualna i ważna - taka teza zawarta jest w manifeście grupy „Inicjatywa Chrześcijan dla Europy”, który przedstawiono 7 marca w Warszawie. IXE skupia przedstawicieli różnych ruchów i organizacji europejskich o inspiracji chrześcijańskiej.

Dokument mówi m.in. o potrzebie unii politycznej, pogłębiania jedności Europy oraz odpowiedzialności państw i rządów za przygotowania Europejczyków do życia w nowych ramach instytucjonalnych, wdrażanie zasady pomocniczości i rehabilitację polityki. Jeden z sygnatariuszy Manifestu, Henryk Woźniakowski zauważył, że dokument powstał z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Idea zjednoczenia kontynentu nadal jest aktualna i potrzebna wobec nowych wyzwań: globalizacji, nędzy, masowej imigracji, konfliktów na Bliskim i Środkowym Wschodzie, czy zagrożeń dla światowego środowiska naturalnego. Sygnatariusze Manifestu podkreślają, że dzięki wspólnemu rynkowi powstała przestrzeń pokoju, prawa, dobrobytu i solidarności, ale tylko unia polityczna jako świadoma wspólnota losu oraz wspólnych wartości, takich jak szacunek do osoby, wolność, solidarność, demokracja i sprawiedliwość może podjąć nowe wyzwania. Pod manifestem zbierane będą podpisy i to nie tylko środowisk chrześcijańskich.


Ł. GłowackiAll the contents on this site are copyrighted ©.