2007-03-02 16:22:47

Moskwa: reaktywacja Komitetu


Swą działalność wznowi Chrześcijański Międzywyznaniowy Komitet Konsultacyjny. Poinformowano o tym w Moskwie na zakończenie ekumenicznego spotkania poświęconego przyszłości Europy. Przebiegało ono pod hasłem: „Współczesna Europa: Bóg, człowiek, społeczeństwo. Prawa człowieka w wymiarze moralnym”. Moskiewskie sympozjum było przygotowaniem do mającego odbyć się jesienią w Rumunii światowego spotkania ekumenicznego.

Chrześcijański Międzywyznaniowy Komitet Konsultacyjny powołany został w Moskwie w 1993 r. Kilka razy w roku, zwierzchnik rosyjskich baptystów Piotr Konowalczyk, administrator katolicki abp Tadeusz Kondrusiewicz oraz prawosławny metropolita Kirył Gundiajew, spotykali się omawiając aktualne problemy pojawiające się w kontaktach międzywyznaniowych. W ostatnich latach działalność komitetu zamarła, mimo że nikt go nie rozwiązywał.

Abp Kondrusiewicz i przedstawiciele rosyjskich wspólnot protestanckich niejednokrotnie wzywali do reaktywowania działalności komitetu. Decydujący głos strony prawosławnej w osobie metropolity Kiryła Gundiajewa na moskiewskim spotkaniu ekumenicznym zapalił zielone światło dla wznowienia działalności komitetu. Metropolita Kirył swoje stanowisko uzasadnił „koniecznością przezwyciężenia kryzysu ekumenicznego w Europie, rozwijaniem dialogu między wschodnimi i zachodnimi Kościołami chrześcijańskimi”. Najważniejszymi problemami, którymi powinien zająć się komitet są według prawosławnego hierarchy: stosunki państwo-Kościół, działalność misyjna, relacje z islamem. Metropolita Kirył zaproponował również włączenie w skład komitetu przedstawicieli ,,pozamoskiewskiego układu”, z państw przestrzeni byłego ZSRR.


W. Raiter, MoskwaAll the contents on this site are copyrighted ©.