2007-02-28 19:17:08

Vijesti iz svijeta


U Darfuru je samo u siječnju ove godine bilo više od 46.000 izbjeglica – objavio je Ured za koordinaciju humanitarnih poslova Organizacije ujedinjenih naroda. U zapadnome području Sudana, naime, već četiri godine traje krvavi etnički sukob. Prema podatcima spomenutoga ureda, do bijega civila došlo je ponajviše na sjeveru Darfura, u jednoj od tri države koje obuhvaća ta pokrajina, čija je površina gotovo kao Francuska. Veliki je problem pristup humanitarnoj pomoći - kako je naglasio Međunarodni odbor Crvenoga križa – koji je i dalje vrlo ograničen; dostupno je, naime, samo 60% teritorija. Osim toga, - kako je izjavio Jacob Kellenberger, predsjednik Međunarodnoga odbora Crvenoga križa – sudanske vlasti i pobunjeničke oružane skupine neprestano krše prava lokalnoga pučanstva.
Odluke britanske Vlade na području bioetike i dalje pobuđuju brojne kritike. Nakon najavljenoga odobravanja trgovine jajnim stanicama koje bi se koristile za umjetnu oplodnju, sada je na redu genetska manipulacija ljudskih embrija. Prema napisima u lokalnome tisku ('Daily Telegraph' i 'Daily Mail'), Blairova Vlada priprema nacrt zakona koji bi zamijenio postojeći zakon iz 1990. godine. Čini se da će na temelju novih normi biti moguće genetski mijenjati embrije. Dopuštenje će biti izdano samo na pokusnoj razini – zajamčio je britanski ministar zdravstva – jer će genetski modificirani embriji morati biti uništeni nakon najviše 14 dana života. Etičke udruge su se pobunile i izrazile zabrinutost, napominjući kako će se javnost zaprepastiti kada sazna da britanska Vlada, prva na svijetu, želi razviti tehnologiju za genetsku modifikaciju ljudskih bića. Prema mišljenju predstavnikâ tih udruga, očigledno je da je krajnji cilj ovih istraživanja stvaranje djece osmišljene za stolom, zahvaljujući utjecaju na DNK embrija. Prema napisu u jednoj brošuri o medicinskoj etici, Blairovu Vladu valja zaustaviti. Sve su države zakonski zabranile tu vrstu istraživanja. Ako se prekine sklad s međunarodnom zajednicom, može se stvoriti dojam da je Velika Britanija utočište za pohlepne i neodgovorne znanstvenike – upozorava se u spomenutome časopisu.All the contents on this site are copyrighted ©.