2007-02-26 09:11:56

Kardinal Ignace Moussa I. Daoud, pročelnik Zbora za Istočne Crkve, uputio pismo pastirima opće Crkve


(25. veljače 2007. – RV) Kardinal Ignace Moussa I. Daoud, pročelnik Zbora za Istočne Crkve, uputio je u tradicionalnome korizmenome pismu svim pastirima opće Crkve, snažan apel za takozvanu „Collecta pro Terra Sancta“, odnosno potporu kršćanima u Svetoj zemlji, gdje narod svakodnevno živi u velikoj patnji. Riječ je o inicijativi koja se održava svake godine po papinoj odredbi. Prva je 'collecta' održana u vrijeme pape Martina V., koji je 1421. godine odredio norme o skupljanju priloga u tu svrhu. Zbor za istočne Crkve naslijedio je tu skrb – napisao je kardinal Daoud – te se uvijek osjeća solidarnim s kršćanima u Svetoj zemlji i na cijelome Bliskom istoku, gdje politička i gospodarska kriza još nije riješena, te se stoga svakoga dana vidi strašna patnja naroda. Kardinal je potom podsjetio na opću i žurnu potrebu potpore braći i sestrama toga kraja, na bilo koji način, a posebice zazivajući za njih mir koji dolazi Odozgo. Velika je odgovornost opće Crkve prema Crkvi u Jeruzalemu – istaknuo je nadalje kardinal – Dužnost je svih katolika u svijetu molitvom te solidarnošću, pa i ekonomskom, pratiti kršćanske zajednice ove blagoslovljene zemlje, koje, uz brojne teškoće, svakodnevno i u tišini, pružaju istinsko svjedočanstvo Evanđelja. Prilozi se na poseban način namjenjuju kršćanskim zajednicama u Izraelu i Palestini, ali podupiru i potrebe kršćana u Libanonu, Siriji, Iraku, Jordanu i Egiptu. Posebna se pozornost posvećuje školskim ustanovama, poput sveučilišta u Betlehemu, kao i drugim katoličkim školama. Najveća zahvalnost za ono što se godišnje prikupi, dolazi od Svetoga Oca, koji molitvom i blagoslovom prati sve Crkve i sve dobročinitelje Gospodinove zemlje – napomenuo je kardinal Daoud na koncu pisma.All the contents on this site are copyrighted ©.