2007-02-21 16:53:54

Patriarken av Jerusalem, mons. Sabbah's fastebudskap


Vi går med Jesus till Jerikos öken, säger Jerusalems patriark Mons. Michel Sabbah i sitt fastebudskap. Vi fastar för att återförena oss med Gud, tillsammans med våra vänner och våra fiender. Vi fastar för att på nytt bekräfta vår tro,den autentiska tron som håller rädslan på avstånd och hjälper den troende att bygga för allas bästa.
Patriarken påminner oss om att den kristna kallelsen är att vara jästen i Guds jord. Och han ber folket i det Heliga landet att stanna upp och leva efter kärlekens bud, förlåta, kräva tillbaka den förlorade rätten och dela med sig av sina ägodelar och uppoffringar med alla, utan att göra skillnad på religion och nationalitet.
Fastan är en period som påminner oss om att det finns möjlighet till ett nytt liv, utan militär ockupation, utan frihetskränkningar, utan brist på säkerhet och utan att lagarna bryts med våld. Patriarken stannar vid konflikten i Palestina som återspeglar sig även på Israel och Jordanien. Han anklagar den israeliska militären som gång på gång går in palestinska städer, dödar, tar fångar och river ner byggnader. Han anklagar personer i Palestina som utnyttjar sina medmänniskors osäkerhet och går emot lagar och han anklagar den internationella tystnaden då rop om fred hörs från landet.
Framför allt, avslutar han, påminner fastan oss kristna om att den här situationen kan föra oss till ett tillstånd av död eller ett tillstånd av nytt liv. Så härifrån inbjuder jag er att fasta för att söka efter Guds vilja i dagens prövningar, förnya vår kärlek mot vår nästa, och se om vi, genom att inse vart dessa hemska händelser leder, kan omvända oss och välja ömsesidig aktning. Inte genom att förinta motståndaren och leva på ett långsint hat, utan genom att välja ett nytt liv som kan leda till slutet på ockupationen.All the contents on this site are copyrighted ©.