2007-02-16 19:13:55

Prije 15 godina Papinsko vijeće za laike priznalo Međunarodnu udrugu katolika esperantista


Na blagdan Gospe Lurdske prije 15 godina Papinsko vijeće za laike priznalo je Međunarodnu udrugu katolika esperantista sa sjedištem u Rimu kao međunarodno privatno udruženje vjernika. U Dekretu koji su potpisali tadašnji predsjednik Vijeća kardinal Eduardo F. Pironio i potpredsjednik biskup Paul Josef Cordes naglašava se doprinos Međunarodne udruge katolika esperantista sveukupnoj Crkvi. Tako se među ostalim ističe nastojanje Udruge u izvršenju Kristove zapovijedi «Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju» (Mk 16,15); aktivnosti usmjerene ka jedinstvu Crkve koristeći međunarodni jezik u liturgijskom i apostolskom djelovanju, doprinos međusobnom razumijevanju među ljudima, te širenju bratstva i mira u svijetu u duhu Evanđelja «da svi budu jedno» (Iv 17,21), kao i druge aktivnosti na tragu kršćanske formacije, humanitarnog rada i ekumenizma. Osim navedene godišnjice, Međunarodna udruga katolika esperantista ove godine obilježava još dva jubileja. Naime, 2. siječnja navršilo se 30 godina od početka emitiranja Radio Vatikana na esperantu. U početku se emisija emitirala jednom tjedno, a posljednjih desetak godina emitira se tri puta tjedno (srijeda, četvrtak i nedjelja), kao i na crkvene blagdane u vremenu od 21,20-21,30 sati. Ove godine, 13. svibnja navršava se i 25. godišnjica posvećenja Udruge Bezgrešnom srcu Marijinu. K tome, esperanto je službeno uveden među liturgijske jezike Katoličke Crkve temeljem odobrenja Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata od 8. studenog 1990. godine. Na esperantu je 1995. godine izdan Misal s dodatkom za misna slavlja nedjeljom i blagdanima. Prošle godine na esperantu je izdana enciklika Pape Benedikta XVI. «Bog je ljubav», te novo izdanje Biblije, kao i «Rimski triptih» Ivana Pavla II.All the contents on this site are copyrighted ©.