2007-02-14 16:42:22

Benedictus XVI gav vid onsdagens audiens sin hyllning till kvinnan för hennes stora insats för det kristna livet.


Dagens audiens hade samlat ett ovanligt stort antal deltagare, som hade fördelats mellan audienshallen och Peterskyrkan . I Peterskyrkan tog Påven nu emot alla de 12 000 pilgrimer som kommit från regionen Le Marche söder om Venedig. Regionens biskopar hade under veckan varit på ad liminabesök hos Påven och nu kom områdets pilgrimer för att ge Påven sin hälsning. Till dem påminde Påven om att de alla skulle mötas i september i Loreto, den kända vallfärdsorten på ostkusten. De internationella deltagarna hade man samlat i audienshallen. Vi ska nu höra Påvens ord till de engelsktalande pilgrimerna:
-I dag när vi närmar oss slutet på reflektionerna om de första kristna vittnena i det Nya Testamentet, sa Påven, ska vi vända vår uppmärksamhet till en kvinna som spelade en viktig roll för att sprida evangeliet. Främst av allt ska vi minnas henne, Jungfru Maria, för att hon på ett unikt sätt tagit del i vår frälsning. Som en trogen lärjunge till sin son visade Maria sin fulla tillit till honom i Kana. Hon tog emot ett speciellt budskap från honom vid korsets fot, det var riktat till henne som var alla lärjungarnas moder.
En annan kvinna som tjänade Herren var Maria Magdalena, hon var ju den första som meddelade om hans uppståndelse. Vidare tänker vi på systrarna Maria och Marta. Paulus skriver att i den första kyrkan var det normalt för en kvinna att komma med profetior, dvs tala med hjälp av den Helige Andes inspiration. I hans brev till romarna hänvisar Paulus till Foibe som ”diakon” och med det visade han, att hon hade en speciell uppgift i den första, kristna församlingen..
Kristendomens historia skulle säkert ha utvecklats på ett helt annat sätt utan denna generösa medverkan från så många kvinnor. Låt oss idag tacka Gud som genom dopet fortsätter att nyttja den gåva som både män och kvinnor ugör för hela kyrkan. Påven slutade sina ord på engelska med en speciell hälsning till alla pilgrimer från England, Bosnien Herzegovina, Japan och USA och till The National Committee on Scouting från USA, till representanterna för John Carrol Society i Washington och till studenterna vid det ekumeniska instituet i Bossey i Schweiz . För alla ber jag om Guds välsignelse och frid.
Som vi kan märka fick kvinnan i dag en speciell eloge av Påven och han citerade även i sitt tal på italienska några rader ur Påven Johannes Paulus II:s encyklika ”Mulieris dignitatem” där det bl.a står: Kyrkan tackar för alla kvinnor och för var och en av dem. Kyrkan tackar för alla manifestationer av kvinnor under historiens gång, för all karisma som den Helige ande skänkt kvinnorna, för alla segrar genom deras tro och för all frukt av hennes kvinnliga helighet.All the contents on this site are copyrighted ©.