2007-02-07 10:17:18

St Olavs alter i kyrkan San Carlo i Rom


Ved keiser Augustus' Mausoleum ligger kirken San Carlo al Corso. Kirkens fasade er mot Via del Corso, midt mellom Piazza del Popolo og Piazza Venezia. Her finnes det eneste kapell i Roma viet Norges nasjonalhelgen, Olav den hellige.
Det var biskop Johannes Olaf Fallize, første katolske biskop i Norge etter reformasjonen, og baron Wilhelm Wedel Jarlsberg som tok initiativ til at dette kapellet skulle innvies. Midler ble skaffet til veie gjennom en innsamling i de katolske menighetene i Norge og blant nordmenn i Roma. Anledningen var at det store maleriet som nå er altertavlen i kapellet, skulle være en gave fra det katolske Norge til pave Leo XIII i forbindelse med hans 50-årsjubileum som biskop i 1893.
Baron Wedel Jarlsberg var pavelig kammerherre i Roma fra 1882, og han engasjerte den polske maleren Pius Welonski til å utføre maleriet. Motivet skulle være St. Olav, og det var antagelig baronen som gav den nødvendige informasjon om hvordan helgenkongen skulle se ut.
Olav er framstilt etter Snorres beskrivelse av Olav Digre. Han står med sine attributter: kongekronen, rikseplet, symbolet på hans kristne kongemakt, og øksen som drepte ham på Stiklestad. Under seg har Olav dragen med kongehode. Symbolikken er at Olav som helgenkonge tråkker på sin egen hedenske fortid som viking. I bakgrunnen kan sees et barskt, norsk klippelandskap, som i en opera av Wagner, tatt rett ut fra nasjonalromantikkens idéverden.
Den latinske inskripsjonen lyder:
NORVEGIA CATTOLICA / LEONI XIII PONT. MAX.
ANNO EPISCOPUS L / S. OLAVS MARTYR
NORVEGIAE REX / ET PATRONUS.
Baron Wedel Jarlsberg ligger gravlagt på Camposanto Teutonico i Vatikanet. Denne kirkegården ble anlagt under det tysk-romerske riket på 800-tallet, over stedet Neros og Caligulas sirkus hadde vært. På samme kirkegård hviler også biskop Jan Olav Smit, den katolske biskop av Oslo fra 1922 til 1928.
Olavskapellet er blitt et møtested for nordmenn i Roma på høytidsdager. I kapellet står en lysestake til minne om Cecilie Rieber-Mohn, ofte kalt bare "tante Ciss i Roma". Hun drev et pensjonat, Pensione Norden på Via del Corso 184, og ble en institusjon for skandinaviske besøkende i Den evige stad.
Ciss var protestant, men viste stor interesse for Olavsalteret og var en av ildsjelene for at kapellet skulle restaureres i 1970-årene. Hun var tanten til pater Hallvard Rieber-Mohn, og hennes telegram fra Roma til nevøen i Oslo er velkjent: "GOTTLIEB BE WILLEM SI TIL PAUL AT DE IKKE MÅ FJERNE OLAV FRA CARLO CISS". (Gottlieb var pater Hallvard Rieber-Mohn, Willem: biskop John Willem Gran av Oslo, Paul: pave Paul VI, Olav henviste til Olavsalteret og med Carlo mente hun kirken San Carlo al Corso).
Olavskapellet ble gjeninnviet etter restaureringen den 18. oktober 1980 av biskop Gran. Men Ciss fikk ikke oppleve innvielsen. Hun døde to år tidligere, 87 år gammel.

 


 

 
 All the contents on this site are copyrighted ©.