2007-02-05 16:52:31

Maria Kuchens bok "Anteckningar efter en frontalkrock med Gud"


Maria Küchens skriver i inledningen till sin bok "Anteckningar efter en frontalkrock med Gud", att titeln visar vad boken handlar om. "Under denna titel samsas nu anteckningar från en process som jag först kallade "frälsning" men som inte innebär frälsning utan bara insikt om att Gud finns", skriver hon.
Med gripande uppriktighet bjuder hon läsaren på intima upplevelser i samband med att hon, som hon skriver, kraschlandade i insikten om Guds närvaro. Korta intensiva texter som träffsäkert och oförskönat tar upp "vad som hände sen".
Det hela började med en inbjudan att delta i en arbetsgrupp som skulle ta fram svenska psalmer för 2000-talet. Detta arbete skulle pågå under några dagar i ett kloster i Italien. I texten "Vill inte" berättar hon om mötet och reaktionen.
Vittnesbörd är alltid gripande läsning och speciellt när berättaren, som Maria Küchens, talar i jagform och bjuder på sig själv. Även språket är hennes eget och vågat. Det passar texternas innebörd och läsaren väntar på hennes svängningar som är stimulerande och tar dig med på resan. Hon skriver det man inte kan beskriva om man inte själv har upplevt det.
Man behöver inte läsa boken från ena pärmen till den andra. Man kan öppna den var som helst .Titliar som Självbehärskning, Livsfarlig ledning, Helig dåre, Systemfel och Gud som möbel, gör dig nyfiken och fångar dig.
Det är Bokförlaget Cordia som har gett ut boken.

All the contents on this site are copyrighted ©.