2007-02-19 10:59:08

"Rakastakaa vihollisianne"


""Se on kohta Luukkaan evankeliumista (6,27),mutta sanat löytyvät myös Matteuksen evankeliumista(5,44).Jeesus lausui ne Galileassa alottaessaan julkisen elämänsä.Mutta mikä merkitys on Hänen sanoillaan?Miksi Jeesus kehottaa rakastamaan omia vihollisia?Kristuksen ehdotus on realistinen,sillä maailmassa on liian paljon välkivaltaa,liian paljon epäoikeudenmukaisuutta, joten tällaisesta tilanteesta pääsee ainoastaan tarjoamalla vastapainoksi enemmän rakkautta, enemmän hyvyyttä.Tämä "enemmän" tulee Jumalalta,se on Hänen armeliaisuutensa, mikä tuli lihaksi Jeesuksessa ja mikä yksin voi järkyttää maailman tasapainoa pahasta kohti hyvää, alkaen pienestä ja ratkaisevasta "maailmasta",mikä on ihmis- sydän.
"Rakastaa vihollista" muodostaa kristillisen vallankumouksen ytimen, vallankumouksen,mikä ei perustu taloudellisen tai poliittisen vallan strategiaan.Rakkauden vallankumouksessa rakkaus ei perustu loppujen lopuksi inhimillisiin voimiin, vaan se on Jumalan lahja, minkä voi saavuttaa luottamalla ainoastaan Hänen armeliaaseen hyvyyteensä. Tässä on evankeliumin uutuus,mikä ääntä pitämättä muuttaa maailmaa ",lausui Benedictus XVI sunnuntaina. Angeluksen jälkeen muisti paavi niitä kaukoidän maita, mitkä sunnuntaina viettivät uutta vuotta, toivottamalla kaikille näille kansoille rauhaa ja vaurautta.
Hän halusi myös ilmaista hengellisen läheisyytensä Guinealle."Tämän maan piispat ovat ilmaisseet minulle huolensa tilanteesta, yhteiskunta on lamaannuksissa yleislakoista ja väkivaltaisista reaktioista,mitkä ovat aiheuttaneet lukuisia uhreja. Pyydän,että ihmisoikeuksia ja siviilioikeuksia kunnioitettaisiin ja vakuutan rukoilevani,jotta yhteinen dialogi johtaisi kriisin ratkaisemiseen",lausui Benedictus XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.