2007-02-12 10:43:38

"Terminaalipotilaille on välttämättä luotava sellaiset olosuhteet,että he voivat lähestyä kuolemaa arvokkaalla tavalla"


kirjoittaa Benedictus XVI sanomassaan helmikuun 11. vietetyn Maailman Terveyspäivän johdosta."Terminaalipotilaita on joka mantereella, ennen kaikkea siellä missä köyhyys ja vaikeudet aiheuttavat kurjuutta ja valtavaa tuskaa. Sairauden johdosta potilas joutuu hetkeksi krisiin ja vastakkain oman tilanteensa kanssa. Lääketiede tarjoaa usein välttämätöntä apua , ainakin mitä tulee fyysiseen puoleen.Ihmiselämällä on kuitenkin rajansa ja ennemmin tai myöhemmin se päättyy kuolemaan. Tämä on kokemus ,mihin jokaisen olisi valmistauduttava.Kaikkiin sairauksiin ei löydy hoitoa, joten kohtaamme sairaaloissa, vanhainkodeissa ja kodeissa lukuisia parantumattomiin tauteihin sairastuneita veljiä ja sisaria.
Lisäksi monet miljoonat henkilöt elävät yhä epäterveellisissä olosuhteissa, eikä heillä ole edes mahdollisuutta välttämättömiin hoitoihin.
Kirkko haluaa antaa tukensa terminaalipotilaille ja pyytää sellaista sosiaalipolitiikkaa, millä voitaisiin eliminoida lukuisten sairauksien syitä. On välttämätöntä luoda sellaiset olosuhteet, missä myös terminaalipotilaat voisivat lähestyä kuolemaa arvokkaalla tavalla. Heille on tarjottava kokonaisvaltaista hoitoa ja inhimillistä tukea, mitä he tarvitsevat. Tämä oikeus kuuluu kaikille ja meidän kaikkien on sitä puolustettava". Sanomassaan Benedictus XVI kääntyy suoraan terminaalipotilaisen puoleen:"Haluan rohkaista teitä ajattelemaan ristiinnaulitun Kristuksen kärsimyksiä ja kääntymään luottavaisina Isän puoleen, jonka käsissä on kaikkien elämä ja erityisesti teidän."All the contents on this site are copyrighted ©.