2007-01-30 18:30:50

Centri za proučavanje socijalnoga nauka Crkve


(30. siječnja 2007. – RV) Više od 155 kardinala, biskupa, prelata i pastoralnih djelatnika iz 17 azijskih zemlja, od 25. do 27. siječnja je sudjelovalo na kontinentalnoj konferenciji u Bangkoku, na Tajlandu, koju je Papinsko vijeće 'Justitia et pax', u suradnji sa Savezom azijskih biskupskih konferencija i Tajlandske biskupske konferencije, organiziralo za predstavljanje Kompendija socijalnog nauka Crkve. Bilo je to izvanredno iskustvo zajedništva i prijateljstva – kako je na svršetku konferencije kazao kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća – koje je očitovalo i potaknulo zajedničko zauzimanje u evangelizaciji društvenih stvarnosti u Aziji, kako bi se sučelili sa strašnim izazovima siromaštva, diskriminacijâ, bolesti, nerazvijenosti, etničkih sukoba, pravednom raspodjelom velikih gospodarskih bogatstava, koja tehnološki i društveni napredak stavlja na raspolaganje. Temeljita analiza kriznih stanja i mogućnosti u pojedinim zemljama izišla je na vidjelo, ne samo u predavanjima pojedinih izlagača, nego i iz izvješća 16 predsjednika Biskupskih konferencija, sudionika konferencije, kojoj je apostolski nuncij na Tajlandu, nadbiskup Salvatore Pennacchio, prenio Papin blagoslov i ohrabrenje.
Osvrnuvši se na ishod konferencije kardinal je istaknuo „potrebu razvijanja snažne i bitne duhovnosti laikata, koja će biti sredstvo obrazovanja i odgoja Božjeg naroda u svjedočenju pravde i mira u svijetu“. Obzirom na to kardinal je zacrtao neke pastoralne upute, po kojima socijalni nauk treba ući u normalnu katehetsku praksu, poglavito odraslih. Osim toga, socijalni nauk u sjemeništima i teološkim fakultetima treba biti sastavni dio obrazovanja svećeničkih kandidata. Katolička se sveučilišta također trebaju koristiti socijalnim naukom Crkve da pojasne značenje i njegovu interdisciplinarnu dimenziju. Kako bi taj nauk dobio stalnu i dobro usklađenu pozornost potrebno je u Aziji stvoriti prikladne Centre istraživanja, proučavanja i obrazovanja, koji će se nadahnjivati na Kompendiju, a to će biti jedan od najznačajnijih plodova konferencije u Bangkoku – zaključio je kardinal Martino.All the contents on this site are copyrighted ©.