2007-01-29 18:11:33

Novi nadbiskup Armenske katoličke Crkve u Bagdadu


Emmanuel Dabbaghian (73), podrijetlom iz Sirije, novi je nadbiskup Armenske katoličke Crkve u Bagdadu. Sinoda Armenskoga katoličkog patrijarhata izabrala ga je na tu službu još u rujnu 2006., a papa Benedikt XVI. potvrdio je izbor, objavio je ovih dana Tiskovni ured Svete Stolice. Dabbaghian je studirao filozofiju i teologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, od svećeničkog ređenja 1967. obavljao je razne službe u dušobrižništvu i crkvenoj upravi, a imenovanje ga je zateklo u Tbilisiju, na službi biskupskog vikara za Gruziju. Vatikansko priopćenje o imenovanju promatrači ocjenjuju znakom odlučnosti Svete Stolice da unatoč islamističkom pritisku ne odustaje od crkvene strukture u Iraku. No, također napominju da nakon što su islamisti u listopadu protekle godine "ishodili" premještaj kaldejskoga katoličkog nadbiskupa u Basri Gabriela Kassabe u Sidney, još uvijek nije imenovan ni apostolski administrator za Basru. Čini se da će se nadbiskupija u Basri, ustanovljena još u 5. stoljeću, ugasiti, a u gradu još boravi samo jedan armensko katolički svećenik.All the contents on this site are copyrighted ©.