2007-01-29 10:55:27

Angelus


Liturgijski kalendar danas se spominje svetog Tome Akvinskoga, velikog crkvenog naučitelja. Svojom karizmom filozofa i teologa dao je vrijedan primjer sklada između razuma i vjere, koji su dva vida ljudskoga duha, a u potpunosti se ostvaruju u međusobnom susretu i dijalogu. Prema misli svetog Tome, ljudski razum tako reći "diše", to jest kreće se u širokom i otvorenom obzorju gdje se najbolje može izreći. Kad se, pak, čovjek svede samo na razmišljanje o materijalnim i opipljivim objektima te se zatvori za velika životna pitanja, o sebi samome i o Bogu, on osiromašuje, kazao je Benedikt XVI. u nedjeljnom podnevnom nagovoru. Odnos između vjere i razuma – nastavio je Papa - predstavlja niz izazova za kulturu koja dominira današnjim zapadnim svijetom. Upravo je stoga ljubljeni Ivan Pavao II. htio tom problemu posvetiti encikliku naslovljenu Fides et ratio - Vjera i razum. I sâm sam preuzeo tu temu za svoga nedavnoga govora na Sveučilištu u Regensburgu.
Zapravo, suvremeni razvoj znanosti donosi bezbrojne pozitivne učinke koje valja uvijek priznati. Ipak, istodobno treba prepoznati i da tendencija da se istinitim prihvati samo ono što je opipljivo, predstavlja ograničenje ljudskoga razuma i rađa strašnom shizofrenijom koja je već proglašena i u kojoj zajedno žive nacionalizam i materijalizam, hipertehnologija i raspojasana instinktivnost. Stoga je žurno potrebno ponovno otkriti novi način ljudske racionalnosti otvorene za svjetlost božanskoga Logosa i za njegovu savršenu objavu u Isusu Kristu, utjelovljenom Sinu Božjemu. Kad je kršćanska vjera autentična, ona ne umrtvljuje slobodu ili ljudski razum. Zašto se onda vjera i razum moraju plašiti jedno drugog, ako se u susretu i dijalogu mogu bolje izreći? Vjera pretpostavlja razum i usavršuje ga, a razum, prosvijetljen vjerom, nalazi snagu da se podigne do poznavanja Boga i duhovnih stvarnosti. Ljudski razum ništa ne gubi otvarajući se sadržajima vjere. Naprotiv, sadržaji vjere traže njegovo slobodno i svjesno prianjanje, istaknuo je Papa.

Dalekovidnom mudrošću – dodao je Papa - sveti Toma Akvinski uspio je uspostaviti plodonosni dijalog s arapskom i židovskom mišlju svoga doba, tako da ga se može držati uvijek aktualnim učiteljem dijaloga s drugim kulturama i religijama. On je znao predstaviti onu divnu kršćansku sintezu između razuma i vjere koja za zapadnu civilizaciju predstavlja dragocjenu baštinu od koje i danas valja zahvaćati da bi mogao voditi učinkoviti dijalog s velikim kulturnim i religijskim tradicijama istoka i juga. Molimo kako bi kršćani, posebice oni koji djeluju na akademskom i kulturnom području, znali izreći razumnost svoje vjere te je svjedočiti u nadahnutom dijalogu ljubavi. Benedikt XVI. je pozvao da molimo taj dar od Gospodina po zagovoru svetog Tome Akvinskoga, a osobito po zagovoru Marije, Prijestolja Mudrosti.
Nakon molitve Anđeo Gospodnji, prigodom Svjetskog dana bolesnih od gube, Papa je htio bih da njegov pozdrav stigne do svih osoba koje trpe od ove bolesti, i zajamčio im osobiti spomen u svojoj molitvi. Papa im je zaželio ozdravljenje, prikladnu liječničku skrb i dostojne uvjete. Ohrabrio je zdravstvene djelatnike i volontere koji im pomažu, kao i sve koji na bilo koji način pridružuju svoje sile poradi olakšanja ovog stanja koje nije samo bolest, nego i društveno zlo.

Benedikt XVI. je uputio apel za mir u Libanonu i pojasu Gaze te izrazio svoju duhovnu blizinu i zajamčio svoju molitvu, kako bi u svima prevladala želja za zajedničkim djelovanjem za opće dobro, te za poduzimanjem miroljubivih putova smanjivanja razlika i napetosti.All the contents on this site are copyrighted ©.