2007-01-27 16:18:04

Har inte vi kristna blivit alltför stumma? Saknas inte modet hos oss att tala med varandra? Det frågade Benedictus XVI vid enhetsveckans avslutning i San Paulus Basilika.


"Att mötas och lyssna till ordet och att skapa en hederlig och lojal dialog hör till villkoren för att sprida gemenskap bland de kristna . Det är Jesus som avhjälper svårigheten att tala med varandra och klyftorna mellan människorna. Att lyssna till Guds ord är den största ekumeniska uppgiften för varje kristen, för att vi ska kunna uppnå kristen enhet." Det sa Benediktus XVI i sin predikan vid avslutningen av enhetsveckan i San Paulus Basilika i torsdags kväll vid en vesper till minne av Paulus omvändelse. Vi vill här passa på att påminna om att man för en tid sedan genom utgrävningar under högaltaret gjort Paulus grav tillgänglig för basilikans besökare.
Men låt oss höra något ur Påvens predikan:
Från Sydafrika, där rasism, fattigdom, konflikt, utnyttjande och lidande fortfarande drabbar människorna, kom appellen att lyssna till Guds ord för att komma över klyftorna och den omöjlighet till dialog som är en följd av synden och som är mot Guds egen tanke.
Dessa reflektioner har inför enhetsveckan kommit från de kristna församlingarna i det sydafrikanska området Umlazi för att understryka vikten av att lyssna till Guds ord för vår ekumeniska vandring.
Det är inte vi själva som skapar enheten inom kyrkan, det är Gud. Men vi måste övervinna vår dövhet för de ord som inte passar in i våra fördomar och våra tankar. Att lyssna, är även att lyssna till dem som före oss har lyssnat till Gud, och att lära av dem.
Och när vi lyssnar till Kristi ord leder det oss även att sprida det till andra, sa Påven, sprida det till dem som aldrig fått höra det förr , som glömt det eller gömt det under värdsliga , smärtsamma bekymmer .
Vi måste därför ställa oss frågan : har inte vi kristna blivit alltför stumma? Fattas inte modet hos oss att tala med varandra och vittna inför varandra? Vår värld behöver dessa vittnesbörd, säger Påven och väntar speciellt på de kristnas gemensamma vittnesbörd.
Men det är ett vittnesbörd som medför vissa vilkor: bland de kristna får vi enhet bara om dialogen växer.
Att lyssna till Gud, medför även att lyssna gemensamt, en dialog mellan kyrkor och kyrkliga gemenskaper. Den hederliga och lojala dialogen utgör det typiska och oundvikliga medlet för sökandet av enhet.
För en didalog som möter, diskuterar och övervinner skillnaderna som fortfarande existerar bland de kristna, måste vi tala och tala ett klart och förståeligt språk.
Den ekumeniska dialogen medför även broderlig tillrättavisning och leder till en ömsesidig, andlig rikedom genom erfarenheter av tro och kristet liv.
Påven slutade med en speciell hälsning till de olika kyrkor och gemenskaper som deltagit i firandet och bad Aposteln Paulus, som outtröttlig byggare av kyrkans enhet, om frukterna av de olika möten som pågått mellan de orientaliska kyrkorna och västerlandets kyrkor. "Vid dessa tillfällen har vi fått känna glädjen och broderskapet, likaväl som sorgen för de spänningar som fortgår, dock alltid i det hopp som Kristus ger oss. " sa Påven.
Firandet i Paulusbasilikan , där ett stort antal olika kyrkor mött upp öppnades med några ord av kardinal Kasper, ordförande för det påvliga rådet för Kristen enhet.
Vi kan även tillägga att en symbolisk gest för denna enhet kom från från Benediktus XVI i december månad, då han överlämnade två länkar ur den kedja som hållit aposteln Pualus fängslad här i Rom under hans martyrskap, till ärkebiskopen Kristodolus av Aten. Det var en symbolisk gest med vilken han vid det tillfället ville förstärka banden mellan den katolska och ortodoxa kyrkan.
All the contents on this site are copyrighted ©.