2007-01-27 15:10:21

Папата към Ватиканския Съдебен Трибунал: защита на върховната истина за християнския брачен съюз от тенденциите на етическия релативизъм


(27.01.07) - Неразривността на брака, предизвикателствата и кризата в семейната институция, и юридическо-християнския дълг на Ватиканския Съдебен Трибунал – Рота Романа справедливо и решителтно да отбранява свързаните в Тайнството Брак съпруг и съпруга. Това бяха темите, които днес Папата акцентира пред членовете на Рота Романа, приети за поредната годишна среща, по случай откриването на съдбедната година. В словото, Светият Отец цитира не веднаж Пасторалната Конституция Gaudium et spes, своите предшественици Павел VI и Йоан Павел II, спомена и един от най-мъдрите църковни мислители – св. Августин, а така също и очертаното от Папата в първата му енциклика Deus caritas est – Бог е Любов.

************
RealAudioMP3 “Смисълът на израза: “истина за брака” – каза Папата – често е замъгляван днес от един културен контекст, безялан от релативизма и юридическия позитивизъм, които възприемат и тълкуват брака в светлината на едно ограничено социално формализиране на чувствените връзки. Последицата от това е формиране на мнимото човешко право, да бъде тази връзка манипулирана според желанията и настроенията на мъжа и жената, лишавайки семейството дори от естествения за него хетеросексуален характар”.

“Тази криза за смисъла, за истината относно брака – подчерта Бенедикт XVI – се забелязва и в средата на вярващите. Според някои твърдения относно съборната доктрина за брака и семейството става дума за конкретно описание на институцията, като “съкровенно общение в живота и любова”, което не бива да ограничава отричането на разривност в съпружеската връзка, бидейки един “идеал”, за който не може да бъдат “принуждавани и задължавани” “нормалните християни”.

 
Тук Светият Отец не премълчава пред факта, че съществуват и някои църковни среди, които настояват за катоническо регулиране в позицията на личности, които се намират в нередовно семейно положение. Един болезнен въпрос, който не намира друга основа освен юридическата развръзка на невалидни според църковните канони бракосъчетания, т.е. анулирване на брака и следователно църковно-юридическото формализиране на разтрогнатото семейство.

“Антропологическата и спасителна истина за брака – подчерта Папата – в нейните юридически измерения е вече представена в Светото Писание, където се казва: “което Бог е съчетал, човек не разлъчва”. Папа Йоан Павел ІІ – допълни Негово Светейшество – съвсем ясно определя в катехистичния цъкъл, посветен на любовта между мъжа и жената, че съществува автентична юридическа антропология на Брака, която напълно отговоря на онова, което евангелистът Матей свидетелства за установения от Създателя ред”.

Негово Светейшество акцентира дълга на юридическия корпус към ватиканския Съдебен Трибунал за браковите дела – Рота Романа, да спазват каноническите норми с усърдие и да реагират смело и решително на всякакъв вид предизвикателства и насилие от страна на обективния релативизъм и криво разбраната свобода в секусуалните връзки днес и напомня, цитирайки своята енциклика, че в стремежа и дълга за създаване на нови човешки живота, eros извежда човека до бракасъчетание, до онази връзка, която е единствена по рода си и крайна.

"Любовта между мъжа и жената – каза още Папата е плод на свободния избор да се обичат един другиго и от тази любов да се раждат рожби”. Докато днес – допълни към края Негово Светейшество – съществуват идеи и тенденции на някои среди да се твърди, че нищо не може да бъде определено за добро или лошо в отношенията на двойките мъж и жена, а единствено отговарящо на желанията и осъществяващо субективните стремежи на единия или другия, които пътища извеждат до юридическия позитивизъм и задгърбване на неприкосновенната връзка между мъжа и жената, свързани от Брака” – приключи Бенедикт XVI.
Ред. Кр. Кемалова

All the contents on this site are copyrighted ©.