2007-01-26 18:59:31

Isus ozdravlja od nekomunikativnosti i podjele


(26. siječnja 2007. – RV) Isus je taj koji ozdravlja od nekomunikativnosti i podjele, a slušanje Božje Riječi glavna je ekumenska obveza svakoga kršćanina kako bi se postiglo jedinstvo vjere – istaknuo je papa Benedikt XVI. u propovijedi održanoj jučer tijekom večernje molitve blagdana Obraćenja svetoga Pavla, održane u Bazilici svetoga Pavla izvan zidina, i kojom je završena Molitvena osmina za jedinstvo kršćana.
Poziv na slušanje Božje Riječi kako bi se nadvladala podjela i nekomunikacija, koje su posljedica grijeha, i oprečne su Božjemu nacrtu, stigao je s juga Afrike, gdje vladaju rasizam, siromaštvo, sukobi, iskorištavanje i patnja. Polazeći od razmišljanjâ koja su u prigodi Tjedna molitve za jedinstvo kršćana pripremile kršćanske zajednice iz južnoafričke pokrajine Umlazi, Sveti je Otac istaknuo kako je poslušno slušanje Božje Riječi osnovno za naše ekumensko zalaganje. Crkva ne čini samu sebe i ne živi od sebe, već od riječi koja dolazi iz Božjih usta. Zajedno slušati Božju Riječ; prakticirati Lectio divina, odnosno čitanje Biblije povezano s molitvom; pustiti da nas Božja Riječ iznenadi svojom novošću koja nikada ne zastarijeva i koja se nikada ne iscrpljuje; nadvladati ravnodušnost za one riječi koje se ne slažu s našim predrasudama i našim mišljenjima; slušati i proučavati i one koji su prije nas slušali Božju Riječ, kako bismo od njih naučili i tako čitali Bibliju u toj dugoj i bogatoj tradiciji slušanja; sve to čini put koji valja prijeći kako bi se postiglo jedinstvo vjere, kao odgovor na slušanje Riječi. Onaj tko sluša Božju Riječ može i treba potom govoriti i prenositi ju drugima, onima koji ju nikada nisu čuli, ili koji su ju zaboravili i zakopali pod trnje briga i prijevara ovoga svijeta – kazao je Sveti Otac. Trebamo se upitati: nismo li mi kršćani postali možda previše nijemi? Ne nedostaje li nam možda hrabrosti kako bismo govorili i svjedočili? Našem svijetu treba to svjedočanstvo; on iznad svega očekuje zajedničko svjedočanstvo kršćana – primijetio je nadalje Sveti Otac. To svjedočanstvo – prema Papinu mišljenju – treba određene pretpostavke; među kršćanima je jedinstvo moguće ako jača dijalog. Slušanje Boga koji govori obuhvaća i uzajamno slušanje, dijalog među Crkvama i crkvenim zajednicama. Čestit i iskren dijalog tipično je i nezaobilazno sredstvo za traženje jedinstva. Za dijalog koji pristupa još uvijek postojećim razmimoilaženjima, raspravlja i nadvladava ih … potrebno je govoriti ispravno i razumljivo – kazao je Sveti Otac te pojasnio kako ekumenski dijalog obuhvaća bratsko evanđeosko ispravljanje i vodi uzajamnome duhovnom bogaćenju u dijeljenju istinskih iskustava vjere i kršćanskoga života. Sveti se Otac na koncu posebno osvrnuo na Crkve i crkvene zajednice koje su sudjelovale na molitvi, povjeravajući zagovoru svetoga Pavla, tog neumornoga graditelja jedinstva Crkve, plodove raznih susreta održanih sa Zapadnim i Istočnim Crkvama. U tim se događajima mogla osjetiti radost bratstva, uz žalost zbog napetosti koje ostaju, i uvijek održavajući nadu koju nam ulijeva Gospodin – istaknuo je na koncu Sveti Otac.All the contents on this site are copyrighted ©.