2007-01-25 19:19:28

Кард.Ренато Мартино откри ІІ-я континентален конгрес в Тайланд


БАНГКОК(25.01.07) – Кардинал Ренато Рафаеле Мартино, председател на Папския съвет за справедливост и мир откри днес в Пасторалния център в Бангкок ІІ континентален конгрес за представяне на Компендиума за Социалната доктрина на Църквата, определен от Бенедикт ХVІ като “валиден инструмент за реализирането на един справедлив социален ред”. Според кард.Мартино, спешните предизвикателства за азиатските народи днес като защитата на човешките права, насърчаване на развитието, защита на околната среда и на мира, трябва да бъдат разглеждани в светлината на фундаменталните принципи на християнската социална доктрина, т.е. на ненакърнимото достойнство на човешката личност, на общото благо, на солидарността. В Азия, където милиони хора са дискриминирани, експлоатирани, които страдат от глад и са отхвърляни, християните са длъжни да защитават живота, основа на всички други права и религиозната свобода, трансцедентна основа на самите човешки права. Накрая кардинал Мартино спря внимание на насърчаването на мира, защото в Азия намира място едно ново насилие над индивидите и цели народи, а културата на смъртта се използва за разрешаване на напреженията. Кардиналът осъди феномена на тероризма и засилването на производството и търговията с ядрени оръжия. “Не би могло да има морална толерантност – заключи кардинал Мартино – към никоя военна доктрина, насърчаваща ядреното въоръжаване. Огромните финансови ресурси използвани за въоръжаване трябва да бъдат насочени към развитието, а не към войната”.All the contents on this site are copyrighted ©.