2007-01-25 19:17:36

Бенедикт ХVІ закри Молитвената седмица за християнско единение: "Светът очаква нашето общо християнско свидетелство"


(25.01.2007) - На тържествена церемония в римската базилика "Св.Павел извън градските стени" Папа Бенедикт ХVІ закри Молитвената Седмица за християнското единение на тема "И глухите прави да чуват и немите да говорят" по евангелието на Марко. Присъстваха делегации от християнските деноминации, между които православния митрополит на Италия и представител на Вселенската патриаршия, Генадиос Дзеврос, о. Филип Василцев, ректор на Руската православна църква "Св.Никола", митрополит Силуян от Румънската патриаршия, архимандрит Виктор Мутафов от българската православна общност в Рим.В словото си Бенедикт ХVІ подчерта, че "говоренето" и "слушането" са съществени условия за изграждане на цивилизацията на любовта", а "разделението и некомуникативността са следствие от първоначалния грях и противоречат на Божия план":

*************
Думите “Глухите прави да чуват, а немите да говорят”, каза Папата, “са една добра новина, която известява идването на Царството Божие и изцелението от липсата на комуникация и от разделението”. Това послание се съдържа в проповядването и делото на Исус, който прекосява села и градове и навсякъде “поставяха болните по тържищата и Го молеха да се допрат поне до полата на дрехата Му; и колкото души се допираха до Него, изцеряваха се” (Мт 6,56).

Първата поука, която извличаме от този библейски епизод, припомнян и в ритуала на кръщението, е че в християнска перспектива, слушането заема първостепенно място. По този въпрос Исус ясно казва: “Блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят” (Лк 11,28). Той казва също, че “едно е само потребно” (Лс 10,42): слушането на Словото. Това е, подчерта Папа Бенедикт, първостепенна задача и за нашия икуменически ангажимент. Не сме ние да правим или да организираме единението на Църквата. “Църквата не живее сама от себе си и за себе си, тя живее от словото идващо от устата на Бог”. Да се слуша заедно словото Божие; да се практикува четенето на Библията свързано с молитвата, оставяйки се да бъдем изненадани от новостта на словото Божие, което никога не остарява и не се изчерпва; преодолявайки нашата глухота за тези думи, които не съвпадат с нашите предубеждения и мнения; да слушаме и изучаваме и тези, които преди нас са слушали словото Божие, за да се научим от тях и да четем Библията в тази дълга и богата традиция на слушането; всичко това, подчерта Папата, представлява един път, който трябва да изминем, за да достигнем единението във вярата, като отговор на слушането на Словото.

“Трябва да се запитаме: ние християните, не сме ли онемели?Не липсва ли ни може би смелост да говорим и да свидетелстваме както сториха това тези, които бяха свидетели на изцелението на глухонемия от Десетоградие? Нашият свят има нужда от това свидетелство; очаква преди всичко общото свидетелстване на християните. Единението не може разбира се да се наложи; то трябва да бъде споделяно и основано върху общото участие в единствената вяра. Да се слуша и да се говори, да се разбират другите и да се споделя собствената вяра, са съществени измерения на икуменическата практика. Честният и открит диалог представлява типичния и неотменим инструмент в търсенето на единението”.

Икуменическият диалог, каза още Светият Отец, налага братското евангелско коригиране и “води до взаимното духовно обогатяване в споделянето на вярата и на християнския живот”. За да се постигне това е необходимо неуморно да се проси подкрепата на Божията благодат и осветлението на Светия Дух. Многозначителен е фактът, каза Папата, че заедно закриваме “Молитвената седмица” припомняйки преобръщането на свети Павел по пътя към Дамаск. Негово Светейшество изрази задоволството си, че гробът на Апостола на езичниците, пред който се закри срещата, след направените проучвания, е направен видим за поклонниците.

Накрая, на застъпничеството на свети Павел, неуморен строител на единството на Църквата, Папа Бенедикт повери плодовете на слушането и на общото свидетелстване, изразено и в многобройните братски срещи и диалога през 2006 г.
**********All the contents on this site are copyrighted ©.