2007-01-24 17:15:21

Дискриминацията е широко разпространена в Европа и не се прави достатъчно да бъде премахната


(24.01.2007) - “Повече от половината европейски граждани смятат, че дискриминацията е широко разпространена в техните страни и не се прави достатъчно за нейното премахване. Това изпъква от проучване на Европейската комисия, публикувано вчера в Брюксел по повод откриване на новия сайт, посветен на Европейската година за равни възможности. Официалното откриване на европейската година ще бъде на 30 януари в Берлин по време на първата среща на върха, посветена на равните възможности. Според проучването, извършено от Eurobarometro, “съществуващите норми в ЕС срещу дискриминацията (основана на раса, пол, възраст, сексуална насоченост или недостатък, религия или лични убеждения) все още са малко известни в обединяваща се Европа. Само една трета от участвалите в анкетата декларират, че познават собствените си права в случай на дискриминация или насилие. В изследването се подчертава различното възприемане на евентуални дискриминации в различни държави. Въпреки това, “широка част от европейци смятат, че носителите на инвалидност (79%), ромите (77%), възрастните хора (69%) или различна етническа група (62%) са вреда за обществото”. В същото време, мнозинството от анкетираните “смятат, че е необходимо жените да заемат ръководни обществени длъжности (77%), както и в Парламента (72%)”.
All the contents on this site are copyrighted ©.