2007-01-24 14:35:26

ДЕЦАТА И МЕДИИТЕ :Свободни пред екрана. Послание на Папата за деня на социалните комуникации


(24.01.2007) - „Подходящото възпитание за правилно използване на медиите е нужно за културното, морално и духовно развитие на децата” при условие, че се има впредвид отговорността на медиите като индустрия” и нуждата от активно и критично участие от страна на читателите, на зрителите и на слушателите. С тези думи на Папата, написани в ежегодното му послание за Деня на католическите журналисти искаме да започнем нашата нова рубрика за медиите и Църквата. Тазгодишната тема на 41 - ия Световен ден за комуникации е "Децата и средствата за комуникация- предизвикателство за възпитанието." Според Бенедикт ХVІ "сложните предизвикателства, които съвременното възпитание трябва да посрещне, често са свързани с голямото влияние на медиите в наши дни. Поради глобализацията и бързото развитите на технологиите медиите силно определят културната среда. До такава степен, че някои твърдят, че влиянието на медиите при възпитанието е в конкуренция с това на училището, на Църквата и дори с това на семейството." Оттук идва нуждата да се възпитават децата "да не приемат всичко, когато използват медиите " и това е "работа на родителите, на училището и на Църквата. От най- голяма важност е ролята на родителите. Тяхно право и задължение е да гарантират разумното използване на медиите."

Стремежът да се правят сензации "Стремежът да се правят сензации не трябва да бъде пасивно приеман в местата за обучение, защото красотата, отражение на божественото, вдъхновява и оживотворява сърцата и умовете на младите хора, докато грозотата и вулгарността подтискат поведението им." "Възпитанието относно медиите трябва да бъде в положителна светлина" - подсказва Папата, който призовава децата да бъдат поставяни пред това, което е естетично и морална прието, за да може "да им се помогне да изработват собствени мнения, да бъдат благоразумни и да имат способности сами са отсъждат кое е добро и кое не чрез голямата роля на примера на родителите. " "Но възпитанието в медиите изисква и правилно разбиране на свободата, твърде често представяна като непрестанно търсене на удоволствия или нови изживявания." " Това е осъждане, а не освобождение – възкликва Папата, който предупреждава: " Истинската свобода никога не би осъдила един индивид - още повече едно дете- да търси непрекъснато нови неща, а се състои именно в това: да избираме свободно всичко това, което е добро, истинско и хубаво."

Медиите да уважават етиката. Нуждата медиите да се ангажират за истинското възпитание и да уважават етиката. Това се вижда не само от родителите, но и от хората, които имат чувство за гражданска отговорност - пише папата.Той се спира върху голямото желание на родители и учители да възпитават децата по пътя на красотата, на истината и на добротата. "Това желание" - обяснява Бенедикт ХVІ - "може да бъде подпомогнато от медийната индустрия не само като подкрепа за основните човешки достойнства, а и за истинската стойност на брака и на семейния живот, за положителните постижения на човечеството. "Затова Папата се обръща към началниците на медийната индустрия, за да формират и окуражават своите служители да пазят общото благо, да поддържат истината, да зачитат индивидуалното човешко достойнство и да поощряват уважението към нуждите на семейството.

Насилието в медиите е извращение "Всяка тенденция да се произвеждат програми- включително анимационни филми и видео игри, които в името на забавлението издигат насилието, отразяват противообществено поведение или опорочават човешката сексуалност , е извращение, още повече когато тези програми са предназначени за деца и подрастващи.$ Това е поучението към медиите от страна на Папата. "Как да обясним" - се пита Светия Отец това „забавление” на многобройните невинни младежи, които наистина са жертви на насилието, на използването и на злоупотребата?" Въпреки че много журналисти искат да вършат онова, което е правилно - твърди Светиат Отец - работещите в сектора се сблъскват със силен психологически натиск и със специфични етични дилеми, които понякога карат комуникаторите да понижат стандартите заради конкуренцията. "Енориите и училищните програми трябва да бъдат в крак с развитието на медиите - е пожеланието на Папата, който припомня как Църквата иска да споделя едно виждане, в което човешкото достойнство е в центъра на всяка истинска комуникация и и гледа благосклонно на възможността да помогне на родителите, на възпитателите, на комуникаторите и на младите хора.All the contents on this site are copyrighted ©.