2007-01-19 15:33:08

Бенедикт ХVІ: Религиозна свобода за католиците в Турция и взаимодействие между католици и мюсюлмани в името на мира и прогреса


(19.01.2007) - Папа Бенедикт ХVІ отново изрази уважителното си отношениекъм мюсюлманите и исляма . Поводът бе аудинецията за новия турски посланик към Светия Престол, Муамер Дойан Акдюр, който представи на Папата акредитивните си писма. Бенедикт ХV припомни неотдавнашното си посещение в Турция и поднови приателското си чувство към страната, но заедно с товаотново настоя за признаване юридическия статут на малката католическа общност в страната и гаранциите за действителна религиозна свобода.


**********
В съвременният свят, в който напреженията се изострят, Светия Престол е убеден, че вярващите от различните религии трябва да направят усилия, за да работят заедно в полза на мира, започвайки от разобличаване на насилието, което много често в миналото е използвано като религиозен претекст, научавайки да се опознават и зачитат взаимно за изграждането на по-братско общество.

Папата настоя и за спешно регламентиране на отношенията между Църквата и местните власти, като се започне от турската конституция, която гарантира свободата на култа на всички вярващи. “Католическата църква се надява да се полза от юридически статут – каза Папата – скойто незабавно да започне официалния диалог между Епископската конференция и държавните власти”. Бенедикт ХVІ засегна и темата за международната роля на Турция, като изрази високата си оценка за нейната дипломация, особено в Близкия Изток и ролята и в реконстуркцията на Ливан.


Предвид нестабилната международна обстановка, Папата още веднъж изрази позицията на Светия Престол: “Увеличаващият се свободен обмен на икономическо и финансово ниво трябва да бъде придружаван от общи политически ангажименти на планетарно ниво, за да бъде гарантирано такова трайно и организирано развитие, което не изключва човека и гарантира уравновесено бъдеще за отделния човек, семействата и народите”.
All the contents on this site are copyrighted ©.