2007-01-19 17:09:26

Бенедикт ХVІ: богословският диалог с лютераните - надежда за икуменизма


(19.01.2007) - В продължение на тези осем дни от 17 януари се изпросиот Бога благодатта да бъде християнското семейство обединено и обединено да свидетелства спасителното благовестие и своята вяра в Господа Отец. По този повод разслистваме документи за срещи и събития, които ни разясняват до къде са стигнали в своя разой взаимните връзки между католическата Църква и другите християнски общности. Днес ще се спрем на някои особености, характеризиращи отношенията с лютеранската общност, като припомним, че през изтеклата 2006 год. международна смесена комисия от представители на двете църкви изтогви важен документ, които разтвори нови перспективи за екуменизъм. Но да чуем какво точно определя относно тази тема, Матиас Турк от лютеранската общност, който е член на Папския Съвет за поощрение на християнското единство и отговаря за компетентния за връзки между католици и лютерани, сектор:

***********
“Ако става дума за очертаване и разпознаване на апостолическия характер на Църквата, трябва да се отбележи, че общият диалог продържава по следите в общото изповедване на истината, че Светият Дух е Този, Който ще обедини верните-християни. На този принцип и основа, въпраки различията между католици и лютерани – изтъква д-р Турк – двете общности изцяло се съглясуват по въпроса за апостолическата натура на Христовата Църква и заедно признават взаимната алостолка традиция”.

“По отношение на свещенослуженето – допълва Матиас Турк – документът излага богато библейско свидетелстване и многобройните през вековете промяни в инситуционното ръкоположение и теологията за свешенослуженето. Днес – пояснява той – лютерани и католици са стигнали до взаимно съгласие относно общото служене на верните и свещенослуженето като мисия, учредена от Бога за народа, т.е. едно служене от една страна на конгрегационно ниво, а от друга на регионално.”

Представителят на лютеранската общност определя също, че ако ссе говори за средствата на разположение на Христовата Църква за съхранение на истината на апостолическото Евангелие, дилогът предлага съблюдаваното и договорено различие между католици и лютерани по отношение на библейския канон и връзката между Писание и Традиция.

“Ако от една страна, смесената лютерано-католическа Комисия не отрича ясно очертаните различия относно доктринни служби и свещенослуженето, от друга, тя ясно представя действителността, че както лютерани така и католици принавят нуждата от доктринни служби сред многобройте инстанции за свидетелстване на апостолическото Евангелие и неговото прилагане във вярата, в култа, в живота на съвременните християни”.

Матиас Турк приключва, като подчертава, че смесената лютерано-католическа Комисия безусловно сочи общия дълг за разширяване и заздравяване на онези елементи, които дават живот както на едната общност, така и на другата с цел реалното общение, все още несъвършенно, но съществуващо на световно ниво.
Ред.Кр.Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.