2007-01-17 12:18:25

Påven vädjade i dagens audiens om bön och samarbete inför veckan för kristen enhet


I morgon börjar veckan för kristen enhet, sa Påven vid dagens audiens i audienshallen som samlat circa 8000 deltagare. Eftersom enheten som Gud önskar för alla sina lärjungar är en Guds gåva, uppmanar jag er alla att med iver bedja om denna stora nåd. Ju närmare vi kommer Kristus och ju mer vi omvänds av hans sanning och kärlek, desto närmare kan vi även komma varandra. I många länder föregås böneveckan för kristen enhet av en dag av reflektion mellan kristna och judar för att skapa större respekt, vänskap och samarbete mellan våra församlingar. Påven påminde idag även om Johannes Paulus II:s besök i Roms synagoga.
Ämnet för årets bönevecka för kristen enhet är ”Han får även de döva att höra och de stumma att tala.” Temat är inspirerat av Markus berättelse om hur Jesus botade en dövstum man. Genom dopet har alla kristna blivit befriade från andlig dövhet, blivit istånd att höra Guds ord och uppmanade om att vittna om det i ord och handling genom att utöva kristen barmhärtighet. Må våra gemensamma böner och ansträngningar för att helt leva nåden av vårt dop, påskynda den dag, då alla Kristi efterföljare kan leva i full gemenskap.
Påven slutade sina ord till de engelsktalande pilgrimerna med en speciell hälsning till deltagarna från Leeds Cathedral i England och till medlemmarna i den finska kören ”Cantinorum”.All the contents on this site are copyrighted ©.