2007-01-17 16:32:02

Бенедикт ХVІ: Пътят към единението на християните е труден, но Бог го съпровожда. Молитва на Папата за да могат християни и евреи да сътрудничат за мира в света


(17.0107) Достигането на пълното единение между християните от различните вероизповедания, утвърждаването на взаимното доверие и на сътрудничеството между евреи и християни за мира в света. Тези са главните теми, на които Папа Бенедикт ХVІ се спря по време на седмичната обща аудиенция, проведена в аулата Павел VІ пред близо 7 хиляди верни и поклонници. Папата говори за Молитвената седмица за единение на християните, която ще се проведе от утре до 25 януари, когато тържествено ще бъде закрита от Папата с екуменическа молитва в базиликата Свети Павел извън градските стени.


********** RealAudioMP3 “Пътят към християнското единение не е лесен, но Бог съпровожда и преди да отлети на Небето обещава: “Ето, аз съм при вас през всички дни, до свършека на света”.

Това днес Папата акцентира в словото за поредната обща аудиенция, като призова последователите на Исус да се молят горещо за изпросване на Божия дар, който е плод на намесата на Светия Дух. Като подчерта, че колкото повече се сближаваме във вярата към любовта Христова, толкова повече се приобщаваме един другиго тук на земята, Негово Светейшество изтъкна:


Тази година осемдневните размишления за молитвената седмица за християнското единение носят общо заглавие “ Глухите прави да чуват и немите да говорят”. С тези думи, евангелистът Марко свидетелства за онзи древен епизод, в който Исус оздравява глухонемия, който в последствие разказва на всички какво му се е случило, как чудотворната намеса на Божия Син му разтваря ошите и развързва езика – допълни Папата. Така, в течение на вековете – каза още Светият Отец – всеки християнин духовно глух и ням поради първоначалния грях, с Тайнството Кръщение получава дара Господен и става способен да чува Словото Божие и да го вести на братята и сестрите, които среща по пътищата на вселената”.


Бенедикт XVI подчерта, че тази тема притежава два аспекта относно мисията на всяка християнска общност: евангелизиране и свидетелство. Евангелизирането е самото предаване на Христовото Благовестие от човек на човек, от народ на народ, от континент на континент, а свидетелството е живеенето на любовта Божия, прилагането й в отношенията с другите, в конкретните инициативи на братската солидарност и взаимното разбирателство.


“Всичко това – акцентира Папата – подпомага похода за християнското приобщаване и единение. Всяка подадена ръка е олекотяване на страданието на другите и е видимо доказателство, че наистина сме Христови, че общуваме, че сме верни на законите Божии” – каза Негово Светейшество и допълни:


“Отправените общи молитви към Небесния Отец за желаното от Христа единство трябва да продължат всеки ден, през цялата година, до постигането на онова братско общение, при което всеки се стреми да уталожи болката на другия и всеки допринася за радостта на ближния, още по-вече, бидейки братя и сестри по осиновението от Отца”.


Светият Отец постави днес и друг важен акцент. Като разясни, че в някои държави, между които и Италия, Молитвената седмица за обединението на християните е предшествана от Деня, посветен на еврейството, Бенедикт XVI подчерта, неоспоримите и решителни стремежи на католическата Църква да заздравява връзките и отношенията с братята и сестрите евреи, който процес намира широк отглас след Втория Ватикански Събор и след историческата визита на Божия Раб Йоан Павел ІІ в Синагогата в Рим.

 
“Нека – каза възторжено Папата – приятелството между евреи и християни да нараства и носи в общата молитва добри плодове . Така, днес ние отправяме просби към Господа, за да живеят евреи и християни във взаимното зачитане, уважение и сътрудничество за израждането на мира по всички земи на планетата”.


Аудиенцията приключи с поздрави към групите, взели участие в нея и Апостолически Благослов.

Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.