2007-01-12 18:47:14

Opća skupština Vijeća biskupskih konferencija Južne Amerike (CELAM)


(12. siječnja 2007. – RV) Petnaest godina nakon opće skupštine u Santo Domingu održane 1992. godine u brazilskom će se gradu Aparecidi od 13. do 31. svibnja ove godine održati nova, peta po redu, opća skupština Vijeća biskupskih konferencija Južne Amerike (CELAM), a bavit će se temom koju je odredio sam Benedikt XVI.: “Učenici misionari Isusa Krista, kako bi svi narodi u Njemu imali život”. Najavio je to danas tijekom prigodne tiskovne konferencije održane u Tiskovnom uredu Svete Stolice u Vatikanu o. David Gutiérrez Gutiérrez, ravnatelj tiskovnog ureda CELAM-a koji okuplja 22 biskupske konferencije iz 35 zemalja i koja ima sjedište u glavnom kolumbijskom gradu Bogoti. Radove skupa, kao što je tradicija još od skupštine u Medellìnu, otvorit će Papa osobno, koji će tom prigodom pohoditi Brazil. Skup će biti otvoren euharistijskim slavljem koje će se održati u svetištu u Aparecidi (gdje se ukazala Crna Gospa). Papa će, kako je predviđeno, u svome govoru iznijeti linije vodilje za skupštinu. Na njoj će sudjelovati 176 biskupa, nadbiskupa i kardinala s pravom glasa iz SAD-a, Kanade, Španjolske i Portugala, zatim 24 dijecezanska svećenika, 23 redovnika i redovnice, 4 đakona, 17 laika, 6 ekumenskih predstavnika, 5 predstavnika humanitarnih organizacija koje surađuju s Crkvama u Južnoj Americi te 15 stručnjaka iz različitih disciplina. Glavne teme konferencije bit će sljedbe, odbačeni od društva, siromaštvo, nasilje i trgovina drogom, zatim žena, mladi i političke promjene. Inače, mjesto održavanja, Aparecida, jedno od najpoznatijih svetišta Južne Amerike koje svake godine posjeti više od 8 milijuna hodočasnika, izabrao je sam Papa. Još nije obznanjen sam program putovanja ali za sada se zna da će Papa slaviti Sv. Misu i susresti se s mladima.All the contents on this site are copyrighted ©.