2007-01-10 12:08:46

Förföljelse kan bli upphov till ny förkunnelse, sade Benedictus XVI vid onsdagens audiens


I dag höll Påven sin audiens inne i audienshallen , men före audiensen passade han på att besöka den utställning av krubbor som organiserats vid audienshallens ingång. Den består av 20 krubbor av konstnärer som arbetar i trä och som kommer från området Trentino i norra Italien. Påven beundrade alla de 20 krubborna, men speciellt stannade han upp framför en, som byggts in i ett typiskt allmogeskåp från området.
Initiativet är en följd av att dessa konstnärer även fått i uppgift att göra några av statyerna som finns i årets krubba ute på Petersplatsen. Utställningen kommer att vara öppen fram till d. 2 februari. “ Vi är glada över att få sända ett bevis på vår kultur till Vatikanen , säger konstnärerna som ordnat utställningen. Vår krubba vill vara ett budskap om fred, broderskap och vänskap mellan folken.”
Men nu är det dags att höra något av vad Påven sade vid audiensen.
"I dagens katekes talar vi om den helige Stefanus, den förste martyren. Det står i Apostlagärningarna att han var en man fylld av tro och Helig Ande , tillhörande en grupp av sju män, som man betraktar som de första diakonerna. De hade utvalts av apostlarna att hjälpa de grekisktalande änkorna i församlingen i Jerusalem. Apostlarna bad då en bön med dem och lade sina händer på dem som ett tecken på att de fått en speciell uppgift inom församlingen likaväl som att de fått nåden att utöva den.
Utom att utöva barmhärtighetsverksamhet förkunnade även Stefanus evangeliet och hans modiga ord om Jesus som fullbordade Mose lag ledde till att han stenades till döds. Hans martyrskap för att följa Kristus gav upphov till en lokal förföljelse och efter den började evangeliet att spridas även utanför Jerusalem och till de icke kristna. Som vi vet bevittnade den unge Saulus Stefanus martyrdöd. Efter en dramatisk omvändelse tog han upp och utvecklade Stefanus förkunnelse. Han lade då särskilt vikten på tron på Kristus och talade mindre om efterföljandet av lagen.
Stefanus exempel visar oss hur tro och barmhärtighetsgärningar inte kan skiljas åt och påminner oss om att varje förföljelse kan bli en möjlighet till att förkunna evangeliet för kyrkans tillväxt. Låt oss minnas detta exempel på ett modigt vittnesbörd!
Jag välkomnar alla engelsktalande deltagare i dagens audiens och speciellt medlemmarna i Fokolarrörelsen. Må ert besök i Rom bli till en källa av inspiration och förnyelse av era löften att dela den goda nyheten om Kristus. Över er alla nedkallar jag Guds välsignelse, glädje och frid.
 All the contents on this site are copyrighted ©.