2007-01-10 16:50:45

Бенедикт ХVІ: Преследванията винаги са били източник на сила и вяра в мисията на Църквата


(10.01.07) - “В историята на Църквата винаги са присъствали преследвания и страдания, но именно те са се превърнали в източник за вяра в мисията на Църквата”. Това подчерта Папа Бенедикт ХVІ на днешната обща аудиенция, която проведе във ватиканската аула Павел VІ. Централното място в папският катехизис бе фигурата на Св.Стефан първомъченик. “Възкръсналият Христос – каза Св. Отец – е център на историята и на нашия живот. Кръстът остава център в живота на Църквата и в нашия личен живот”. Парафразирайки Тертурлиан, Папата направи връзка между преследанията и мисията на Църкават, като подчерта, че не само в живота на Св.Стефан, но и “в нашия живот” Кръстът се превръща в блогослов.
 **********
“Важен факт е, че Стефан провежда евангелизация сред своите сънародници “елинистите”. След събитието, което извежда Исус на кръстта и след саможертвата Му и великото възкресение, Стефан, с насочени към небето очи, съзира Божията слава и Исус стоящ от дясно на Отца. Ето – каза Папата – първо, това е доказателство, че култа към Храма – Синагога е приключил и че Исус е вече възкръснал и второ, напълно съгласин с всичко това, Стефан бива осъден и мартиризиран. Малко преди смъртта, той полага духа си в Господа Исус и се моли за своите палачи”.

Негово Светейшество уточни, че Стефан е първи мъченик в името Христово. След тази смърт започват жестоки преследвания и общността християни юдеи и елинисти се разпръсква в бягство, прекосявайки страна след страна, за да “благовестят Словото” Божие. Какво можем да научим днес от св. Стефан? На този въпрос, Папата отговаря така:


“Преди всичко, свети Стефан ни говори за Христос, за Разпнатия на Кръстта Исус, за възкръсналият Спасител, който е център в човешката история и в нашия живот. Така, ние по-добре можем да доловим истината, че Кръстта Христов остава и опорна точка за самата Негово Църква и нашия личен морал и дела. Знае се, че в историята на християнската Църква никога нямя да липсва страданието и преследването, и именно преследването, както определя Тертулян, се превръща в извор на мисията за новите християни, за онези, които ще дойдат след над с времето. Християнската кръв е плодотворно зърно. И в нашия живот няма да липсват кръстовете на страданието, които се превръщат в благословия, защото всяка мъка под Кръстта Христов е християнска радост в тежките моменти от земния живот” – каза в края Папата, след което поздрави групите поклонници и на всички даде Апостолически Благослов.Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.