2007-01-08 18:25:12

Med trettonhelgen avslutades julfirandet i Peterskyrkan


Innan vi lämnar julfirandet i Peterskyrkan ska vi nämna något av vad Påven sade vid trettondagens mässa. Han talade om mysteriet med Kristi födelse och de två tusen år som redan gått sedan dess. Ett antal frågor dyker lätt upp vid en sådan tilbakablick. Är Kristus fortfarande folkens ljus? På vilken punkt står nu folkens universella vandring mot honom? Är det en väg framåt eller en väg tillbaka? Och finns de tre vise männen ännu idag? Hur kan vi tolka dessa gestalter i dagens värld?
Med andra vatikankonciliet insåg man behovet av en ny världsordning Men, säger påven, vi ser med stor klarhet att en ny ekonomisk och politisk världsordning inte fungerar utan en andlig förnyelse, utan att vi närmar oss Gud eller tar emot Gud ibland oss. I början av det tredje årtusendet befinner vi oss mitt inne i denna fas av mänsklighetens historia. Vi ser allt oftare att vi själva inte kan skapa rättvisa och fred utan Guds ljus som visar oss hans anlete i krubban i Betlehem men även på korset.
Men vilka är nu de tre vise männen i dag? De representerar den moderna mänskligheten, den politiska dimensionen, den vetenskapliga och den religiösa. Trettondagens helg är en slags pilgrimsvandring som går mot Kristus även om vi inte alltid ser stjärnan klart framför oss. Men ibland visar sig Gud själv för oss, även han på pilgrimsvandring. Det sker genom Jesus som kom till oss och blev till historia i vår historia
Påven påminde om budskapen från Vatikankonciliet. till den vetenskapliga världen: Fortsätt att forska och söka, utan att misströsta om sanningen.
Budskapen från konciliet vände sig till folkens ledare och till den vetenskapliga välden och här måste vi även ställa representanterna för de olika religösa traditionerna vid deras sida och be även dem att betrakta Kristi ljus. Och om de kristna, som var enkla människor och syndare under livets gång bedragit dem med deras sätt att leva, visar detta ännu mer, att ljuset finns i Kristus och att kyrkan reflekterar detta bara när hon enar sig i Kristus.
De vise männen hade sett stjärnan från Östern och de hade kommit för att ära Herren. Men vad var det som övertygade dem om att just detta barn var judarnas konung? Var det själva stjärnan? De tre vise männen sökte sanningen och de kände nu att de hade kommit till målet för deras sökande.
Kära bröder och systrar , slutade Påven låt oss stanna inför samma bild av de vise männen som innehåller ett budskap till oss som är både krävande och aktuellt.. De tre vise männens exempel är en bön till de tre vise männen idag att öppna deras sinnen och hjärtan för Kristus och ge honom gåvorna av deras sökande. Var inte rädda för Kristi ljus, som är sanningens glans.. Ni jordens folk, låt er omringas av hans kärlek och ni ska finna fred.
Efter mässan i Pweterskyrkan visade sig Påven i sitt fönster för Angelusbönen. Petersplatsen var överfylld av människor, dagen bjöd nämligen på estra feststämning. Upp längs via Conciliazione hade nyligen en lång prosession dragit fram med de tre vise männen i spetsen som i vackra kläder kom ridande på sina hästar mot krubban på Petersplatsen. Efter dem följde en lång rad människor i olika dräkter, allt till musikkårens glada toner. Det blev ett uppskattat inslag i firandet av trettonhelgen på Petersplaten , som området i Monte Cimini nära Viterbo bjöd Påven och Romborna på före Angelusbönen .
Men varför är de tre vise männens ankomst till Betlehem så viktig? frågade påven i sina ord till de församlade. Jo , genom dem började de hedninska folken närma sig Kristus. Om Maria , Josef och herdarna representrar israels folk, så är de tre vise männen de nya folken som skulle bli en del av kyrkan. och som inte grundade sig bara på etniska, kulturella eller språkliga likheter utan bara på den gemensamma tron på Kristus. Trettonhelgen är därför även missionens helg . Jag sänder idag även mina hälsningar till de kära bröderna i de orientaliska kyrkorna som i morgon firar sin jul enligt julianska kalendern.
Jag vill även påminna om att vi med trettonhelgen även firar missionens världsdag för barnen. Det är de kristna barnens fest. Och påven vände sig nu till alla dem som arbetar med barn att de i barnens hjärtan uppmuntrar missionsandan, så att det bland dem kan växa fram sanna missionärer som förkunnar Kristi kärlek Påven slutade Angelusbönen med ett hjärtligt "På återseende i morgon!"
Han tänkte då på att efter trettondagen var det åter söndag med Angelusbönen ute på Petersplatsen. Denna gång talade Påven om Jesu dop i Jordan som skulle bli början till hans dop i blodet på korset.för världens frälsning.
Påven nämnde nu att han just haft glädjen att döpa en grupp barn i Sixtinska kapellet.Han bad därför alla de församlade att bedja för dessa nya kristna och för deras föräldrar. Må Jungfru Maria alltid vaka över dem!. .All the contents on this site are copyrighted ©.