2007-01-06 19:34:29

Uz liturgijska čitanja blagdana Krštenja Gospodnjeg razmišlja vlč. Davor Vuković


Završavajući tijek božićnog vremena u kojem se «pojavila milost Božja, spasiteljica svih ljudi», Crkva danas slavi blagdan Krštenja Gospodnjega. Sin Božji, on koji je od vijeka i u kojem sve stoji, ne samo da je postao čovjekom, nego i prigiba glavu pred Ivanom; on silazi danas u rijeku sa svim ostalim narodom da bi primio krštenje od čovjeka. Čin je to dubokog solidariziranja s ljudskim rodom, ali i znakovit trenutak u kojem se objavljuje istinska bit Isusa iz Nazareta. Tijekom krštenja javlja se Duh Božji u obličju goluba i glas s neba koji potvrđuje Isusovu božansku bit: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Objavljuje se u krštenju i bit samog Boga koji se očituje kao bogatstvo osoba: u osobi Sina koji je čovjekom postao i među ljude sišao; u osobi Oca koji Isusa Nazarećanina naziva sinom; u osobi Duha Svetoga koji silazi po krštenju na Isusa i ostaje na njemu. Bog se dakle, kao trojstvo u jedinstvu objavljuje, kao Otac, Sin i Duh. Upravo u otajstvu silaska i prisutnosti Duha Božjega, današnjim blagdanom započinje Isusovo javno djelovanje među ljudima. Bolje rečeno, nastavlja se poslanje započeto još njegovim rođenjem. Duh Sveti koji na Isusa silazi ostat će trajno prisutan u svakom trenutku njegova života: u riječima, djelima, susretima, smrti, uskrsnuću. U snazi Duha, Isus će ljude osvajati za Boga, za dobro, za istinu, za život. Njegove riječi i djela preobražavat će srca ljudi, jer je Duh Božji taj koji će ih oživljavati. Duhom Svetim bit će prožet sav Isusov život i poslanje. «Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga», riječi su kojima je započeo i put vjere svakog kršćanina. Kao na Isusa u rijeci Jordan, Duh Sveti je sišao i postao dio bića svakog krštenog vjernika. Prisutnost Duha Božjega u nama krštenicima, otvara novu božansku dimenziju: čini nas Bogu sličnima i daje nam mogućnost nasljedovati njegovog Sina, živjeti poput njega, u Crkvi riječju i djelom nastavljati u ovom svijetu i za ovaj svijet njegovo spasenjsko djelo. Sve to čovjek svojim snagama nije sposoban činiti. Svima nam je pak jasno da Duh u nama ništa ne izvodi na silu. Tek uz otvoreno i na suradnju spremno srce čovjeka, snaga Duha Božjega djeluje, preobražuje, mijenja. Isus danas ponizno ulazi u rijeku Jordan, kako bi primio krštenje od Ivana; otvorimo i mi srca da nas snaga Duha, kojeg Bog obilato izljeva, ojača i ohrabri, da u svijetu i vremenu u kojem živimo budemo spremni živjeti Evanđelje, ljubiti Boga i bližnjega, svjedočiti ljudima da smo prožeti snagom odozgor, snagom Duha, tom novom božanskom kvalitetom života otvorenom svakom ljudskom biću.All the contents on this site are copyrighted ©.