2007-01-05 15:49:30

Двама Папи - за една Европа - 7


(03.01.07) - Двама Папи – за една Европа – 7
 
Това, от което имаме преди всичко нужда в този исторически момент са хора, които посредством една осветена и живяна вяра, да правят Бог достоверен в този свят”.
Този цитат е от първата книга написана от Папа Бенедикт ХVІ, озаглавена “Европа на Бенедикт в кризата на културите”.

Истинският сблъсък на цивилизации, от който в наши дни много хора се страхуват, не се отнася само до монотеистичните религии, но поставя в контраст човека на вярата и този, който изключва съществуването на Бог. Тази е ключовата концепция в книгата на Папа Бенедикт. Светият Отец хваща за ръка читателя мирянин и го кани да не изключва Бог от живота си, а напротив, да се държи така като че ли Бог наистина съществува. Бенедикт ХVІ прави свои думите на Паскал: “Започни с неразумието на вярата и ще стигнеш до познанието”. Единствено в Логоса, Христос умрял и възкръснал, може да се намери пълният смисъл на съществуването. За съжаление, отбелязва Папата – много често проповядваме едно християнство и една теология, които ограничават Божието послание до политически и етически ценности. Папата описва картината на настоящото европейско общество, доминирано от рационалната и научна логика и което съзнателно забрави своя християнски произход. Една Европа, която сочи като фундаментална историческа страница в своя произход само илюминизма и която има като универсален параметър индивидуалната свобода, мярка за всички други ценности. В подобен контекст Бог не съществува или в най-добрия от случаите Неговото съществуване “недоказуемо – пише Папата – се отнася до субективните избори”. “Моралната сила в Европа – се чете още – не се е засилила заедно с развитието на науката, напротив, намаляла е”. Една слаба мисъл, плод не толкова на светския характер, колкото на лаицизма, с други думи на агностицизма наложен по закон и която съдържа в себе си едно противоречие: отричане на толкова много проповядваната свобода. “В Европа – отбелязва Папа Бенедикт ХVІ – се е развила една култура, която представлява най-радикалното противоречие не само за християнството, но и за религиозните традиции на човечеството”. Като пример на този парадокс, Марчело Пера, председател на италианския сенат, припомня забраната на ислямското фередже във френските училища и откритите дебати за законността или не на Разпятието в италианските училища. “Мюсюлманите – пише Бенедикт ХVІ относно противоречивия въпрос за християнските корени в преамбюла на европейската конституция – не се чувстват заплашени от нашите морални християнски основи, а от цинизма на една секуларизирана култура, която отрича собствените основи”. Книгата на Папата е един дълъг разговор с читателя, засяга различни теми с голяма актуалност като тази за правото на живот в Европа. Абортът остава едно малко убийство, в което правото на силата надделява над силата на правото. “Сферата на човешките права – пише още Бенедикт ХVІ – е все още в път на дефиниране, съществуват противоречия като това изникнало “от контраста между желанието за свобода на жената и правото на живот за раждащото се дете”. Накрая говори и за заплахата на тероризма, определен от Папата “като война без граници и без фронтове”.
All the contents on this site are copyrighted ©.