2007-01-04 18:34:29

Na ovome mjestu, bogatome ljubavlju i humanošću, služi se ljudima, kao što je Isus učinio u Evanđelju, bez razlike na rasu i kulturu


(04. siječnja 2007. – RV) Na ovome mjestu, bogatome ljubavlju i humanošću, služi se ljudima, kao što je Isus učinio u Evanđelju, bez razlike na rasu i kulturu – kazao je papa Benedikt XVI., izražavajući veliko poštovanje voditeljima, dragovoljcima i gostima pučke kuhinje Rimskoga Caritasa, smještene na rimskome brežuljku Oppio. Sveti ju je Otac posjetio danas dopodne, zajedno s kardinalom Camillom Ruinijem, vikarom za grad Rim, te msgr. Guerinom Di Torom, ravnateljem Rimskoga Caritasa, i tom prigodom blagoslovio spomen-ploču posvećenu Ivanu Pavlu II., čijem je imenu danas posvećena i ta pučka kuhinja. Ta je kuhinja-simbol mjesto gdje se nastoji „dobro činiti dobro“; gdje onaj kojemu treba hrana i sklonište može to i pronaći, zajedno s toplinom i skrbi obitelji koju čine ljudi koji daruju besplatno, i koji iskušavaju radost sličniju jednostavnosti Betlehemske špilje, nego umjetnom raju reklamâ. To se mjesto od danas zove „Pučka kuhinja Ivan Pavao II.“, koji ju je posjetio prije 15 godina, kada je ta struktura već skrbila o ljudima iz više od 40 zemalja.
Sveti je Otac srdačno pozdravio djelatnike i dragovoljce koji rade u kuhinji, i posebice – kako je rekao – vas, koji se svakodnevno koristite ovom Caritasovom kuhinjom. U ovoj javnoj kuhinji, koju bi se na određeni način moglo smatrati simbolom Rimskoga Caritasa, rukom je moguće dotaknuti Kristovu nazočnost u bratu koji je gladan i u onomu koji mu daje jesti. Ovdje se može iskusiti kako, kada ljubimo bližnjega, bolje upoznajemo Boga: u Betlehemskoj špilji, On se, naime, nama pokazao u siromaštvu novorođenoga djeteta, potrebitoga svega. Božićna je poruka jednostavna – kazao je nadalje Sveti Otac – Bog je došao među nas jer nas voli. Bog je ljubav: ne sentimentalna ljubav, već ljubav koja se potpuno učinila darom, sve do žrtve na Križu. Betlehem znači „kuća kruha“ – podsjetio je potom Papa. Isus je Kruh nebeski, koji je došao radi svakoga čovjeka, i koji se u ovoj pučkoj kuhinji na neki način čini vidljivim svakoga dana, bez razlike na rasu, religiju i kulturu. „Čovjek koji trpi pripada nama“, govorio je moj nezaboravni predhodnik Ivan Pavao II., po kojemu smo upravo danas nazvali ovu kuhinju. Iz Betlehemske špilje, i iz svakih jaslica širi se vijest koja je za sve: Isus nas ljubi i uči nas ljubiti. Neka odgovorni, dragovoljci, i svi oni koji dolaze u ovu kuhinju iskuse ljepotu te ljubavi; neka osjete dubinu radosti koja proizlazi iz nje, a koja je sigurno drugačija od one prividne kojoj reklame daju publicitet – kazao je Sveti Otac, te svoj govor završio zazivom Božje zaštite nad sve one koji u Caritasovoj pučkoj kuhinji u Rimu ostvaruju dragocjeno djelo solidarnosti. Neka Duh Sveti potakne srca odgovornih, i svih djelatnika i dragovoljaca, kako bi svoju službu obavljali sve svjesnije, nadahnjujući se istinskom kršćanskom ljubavlju, koju su sveci ljubavi saželi u geslo: dobro valja činiti dobro – napomenuo je Sveti Otac.All the contents on this site are copyrighted ©.