2007-01-04 16:04:28

Социалната кухня на Римската Каритас ще носи името "Йоан Павел ІІ


(04.01.07) - Място изпълнено с милосърдие и човечност в което се дава безвъзмездна помощ към хора, незамисимо от тяхната раса и култура. Така Папа Бенедикт ХVІ нарече социалната кухня към римската Каритас, която посети тази сутрин. Социалната кухня, която се намира на един от седемте римски хълма, Коле Опио, функционира от 1983г. и е първата структура за прием на бездомни в Рим. Един от символичните жестове на Папата бе благослова на възпоменателна плоча, посветена на Йоан Павел ІІ, чието име от днес ще носи и социалната кухня. Едно място –сивмол “как да се прави добро”, където имигранти и бездомни от 40 страни могат да намерят топлина и сърдечност, както в едно семейство, и изпитат “истинската радост от Витлеемската пещера, а не радостта предлагана от съвременните реклами”. Бенедикт ХVІ получи необходимата карта за посещение в кухнята – един от четирите дара, които получи от нейните обитатели. Също така одеяло - символ на несигурните условия на живот, работна престилка - символ на доброволците и рисунка от дете на имигранти. От своя страна Светия Отец дари на социалната кухня 10 хил. одеяла и 2 хил. топли връхни дрехи и се обърна стопли думи към доброволците и ежедневните и посетители:

**********
В тази социална кухня, която в известен смисъл би могла да бъде считана за символ на Каритас Рим, е възможно да се докосне с ръка присъствието на Христос в братята, които са гладни и в тези, които им дават да ядат. Това подчерта Папа Бенедикт ХVІ при посещението днес в Каритас Рим. Тук, допълни Папата, може да се разбере, че когато обичаме ближния, тогава познаваме по-добре Бог: в яслата от Витлеем, Той ни се яви беден и нуждаещ се от всичко. Рождественското послание е обикновено: Бог дойде сред нас, защото ни обича. Бог е любов, не една сантиментална любов, а любов, която стана един цялостен дар, чак до жертвата на Кръста.

 
Светият Отец посочи, че за тази любов говори и хубавата рождественска ясла, възпроизведена в социалната кухня. "Нейната скромност ни говори, че любовта е бедността вървят заедно, както учи влюбеният в Христос Свети Франциск Асизки. На Коледа Бог стана човек, защото за Него е важен човекът, всеки човек. Едва роден, Исус е положен в яслата във Витлеем, дума, която преведена означава Дом на хляба. В действителност, Исус, “хлябът слязъл от небето”, “хлябът на живота” (срв.Йо 6,32-51), се прави в известен смисъл видим всеки ден в тази Трапеза, където не се дава само да се яде, но се служи на личността, без разлика на раса, религия и култура".

Папа Бенедикт цитира думите на своя незабравим предшественик, Йоан Павел Втори, казани при посещението му в същата социална кухня: “Страдащият човек ни принадлежи”. "От пещерата във Витлеем, допълни Негово Светейшество, от всяка коледна ясла се разпространява едно известие, което е за всички: Исус ни обича и ни учи да обичаме. Пожеланието на Папата бе ръководителите, доброволците и всички, които посещават социалната кухня, да могат да почувстват красотата на тази любов; да могат да почувстват дълбочината на радостта, която извира от нея, една радост различна от илюзорната, която рекламата предлага".

Посещението завърши с молитва към Господа, който, каза Папа Бенедикт, добре познава материалните и духовни нужди на всички присъстващи. Нека продължава да закриля работещите в Римската Каритас и допълни, както учат светците на милосърдието:доброто трябва да бъде вършено добре.
All the contents on this site are copyrighted ©.