2007-01-03 12:02:11

På det nya årets första audiens talade påven om kärleken men även om det ondas mysterium


För julens glädje får vi inte glömma det ondas mysterium., det mörkas makt som hotar det gudomliga ljusets glans, sa Påven i dagens audiens som idag hölls i audienshallen.
Vi möter dramat i tendenser som dyker upp under olika former, från avståndstagande till likgiltighet, från vetenskaplig ateism till att man presenterar en moderniserad Kristus. Vi får en Jesus som är människa, men som ofta reducerats till en vis mästare och har berövats sin gudomlighet eller till en idealiserad Jesusgestalt som närmast liknar en sagofigur.
Till de engelsktalande pilgrimerna och turisterna uttryckte Påven samma tanke i följande ord: På det nya årets första audiens fortsätter vi med den glädjande reflektionen över Kristi födelse. När vi ser på det hjälplösa barnet i krubban med Maria och Josef vid hans sida , delar vi deras förundran över Guds oändliga godhet och kärlek. I orden i Johannes förta brev “Vi älskar för att han först älskade oss” har Jesus tagit plats bland oss och uppenbarat Faderns sanna anlete, samtidigt som han drar oss allt djupare in i himmelrikets mysterium. Tyvärr accepterar vi inte alltid Kristi ljus. I våra egna dagar är det många som stöter bort honom eller bara reducerar honom till en visdomens mästare , utan hans gudomlighet. Men Jesus är verkligen Gud och han är verkligen människa och han predikar evangeliet för alla människor och uppmanar oss att öppna våra hjärtan för honom. Men vad svarar vi honom? Låt oss följa så många andra heliga mäns och kvinnors exempel i kyrkans historia som har välkomnat Emanuel i sina liv och blivit bärare av ljus och hopp. Låt oss vid början av detta nya år än en gång öppna våra hjärtan och sinnen för honom för att därmed sprida glädje omkring oss.

All the contents on this site are copyrighted ©.