2007-01-02 16:05:22

Бенедикт ХVІ: Нека Христос да осветява пътищата на човечеството през новата 2007 година


Христовата светлина – каза Папата в словото предшестващо молитвата Ангел Господен – да ви съпровожда прец цялата нова 2007 год. “Бог – допълни той – е пожелал да се роди в едно човешко семейство. Така, Небесният Отец откровява на света първоначалната и основна ценност, каквото е семейство, огнище за възпитанието на човека. “ Папата проследи също първиначалния статий от разстежа на Исус, когато Дева Майрия и св. Йосиф въвеждат Младенеца в религиозната общност, посещавайки назаретската Синагога. От Светото Семейство Исус научава библейските откъси, “които – каза Негово Светейшество – днес четем по време на Литургията и съзерцаваме онова, което е завещано за поколенията, а когато Бого-Човекът - Христос навършва 12 години – допълни Папата – остава в Храма и така посочва на своите родители, които Го търсят цели три дни, че Той – Исус трябва да е в онова, което принадлежи на Отца Му, т.е. да изпълнява поверената от Бога мисия”.

 
“Христос е нашият мир, дошъл в света, за да събори преградите на неприятелството, на враждата, на омразата. Света Богородица и св. Йосиф – допълни Папата – са възпитали Сина Исус в вярата, в любовта към Отца и в Божиите закони, както и в справедливостта, която намира своето осъществяване в любовта.” От тях, от родителите Си, Христос се научава да се съобразява с Божията воля и приема истината, че духовната връзка е по-силна от кръвната.”

 
“Днес в света много се говори за човешките права, но често се забравя, че те имат нужда от стабилност, и не са относителни, а конкретни и базиращи се на ясно определена основа. Това е човешката личност. Зачитане достоинството на човека започва от разпознаване, признаване и приемане на неговите права, в които е включено и правото на свободно изповядване на собствената вяра – акцентира Негово Светейшество и допълни:

 
Да се помолиме на Дева Мария да подкрепя съвремениците за да могат да придобият онова съзнание, което напътства към пълното зачитане на всеки човек и крайното отричане на войната и насилието. Нека, Майката Божия да подкрепя изкушаваните и да вдъхновява хората за да са все по-възторжени и смели градители на мира в света” .
 All the contents on this site are copyrighted ©.