2007-01-01 13:43:50

Påven önskar världen fred och allt gott inför det nya året


Vid dagens Angelusbön talade Påven om Jungfru Maria och om Jesus som han benämnde "fredens prins". Han är vår fred och han har kommit för att slå ner skiljemurarna mellan människor och folk.
Paulus VI önskade på sin tid att man d. 1 januari varje år skulle fira fredens världsdag och det gjorde Påven i år speciellt genom sitt fresbudskap med titeln "Människan -Fredens hjärta." som betonar värdet av den mänskliga individen som en bärande pelare i fredens hus. Respekten för människans värdighet börjar med hennes rätt att fritt utöva sin egen religion, säger Påven. I budskapet talar han vidare om respekten för kvinnan och respekten för naturen och om den humanitära folkrätten, speciellt då för människor under konflikter. Han talar även om risken för ett nytt kallt krig, om männniskorna återupptar upprustningen med kärnvapen. Budskapet slutar med att Påven anförtror sin bön om hjälp för hela mänsklligheten till Maria, fredens drottning. Må Maria visa oss sin son, så att vi i honom finner vägen till fred.All the contents on this site are copyrighted ©.