2006-12-31 19:00:20

XVI. Benedek pápa Úrangyala imádsága Szent Család vasárnapján


Tavaszi napsütésben került sor december 31-én délben XVI. Benedek pápa szokásos vasárnapi Úrangyala imádságára, amelyet most is dolgozószobája ablakából mondott el. Az év utolsó vasárnapja a názáreti Szent Család ünnepe – kezdte az Úrangyala imádság előtti beszédét a Pápa. Örömmel üdvözölte a világ minden családját, azt a békét és szeretetet kívánva, amelyet Jézus adott nekünk, amikor eljött közénk Karácsonykor. Az Evangéliumban nem beszédeket találunk a családról, hanem egy olyan eseményt, amely többet ér minden szónál: Isten meg akart születni és emberi családban kívánt felnőni. Így szentelte meg a családot, mint az emberiséggel való találkozásának első és rendes módját. A Názáretben töltött élete során Jézus tisztelte Szűz Máriát és az igaz Józsefet, engedelmeskedett nekik gyermek- és serdülőkora idején. Ezáltal rávilágított a családnak a személy nevelésében betöltött elsődleges értékére. Mária és József vezette be Jézust a vallási közösségbe, a názáreti zsinagógába járva. Velük tanulta meg a jeruzsálemi zarándoklat végzését, ahogy a mai evangéliumi szakaszban olvassuk. Amikor tizenkét esztendős lett, Jézus a jeruzsálemi Templomban maradt és szülei háromnapi keresés után találták meg őt. Ezzel a tettével értésükre adta, hogy Atyja dolgaival, vagyis az Isten által rábízott küldetéssel kell foglalkoznia.
Ez az evangéliumi történet felfedi a család eredeti és legalapvetőbb hivatását: vagyis azt, hogy minden tagját elvezesse Isten megismerésére és elkísérje azon az úton, amelyet Isten terve előkészített számukra. Mária és József elsősorban saját példájukkal nevelték Jézust: szüleiben megismerte a hit, valamint az Isten és törvénye iránti szeretet minden szépségét, ahogy az igazságosság igényét is, amely a szeretetben talál tökéletes beteljesülésre. Tőlük tanulta meg, hogy elsősorban Isten akaratát kell teljesíteni, és hogy a lelki kötelék többet ér a vér szerinti köteléknél. A názáreti Szent Család a házasság szentségében megvalósuló minden keresztény család „prototípusa”, amelynek az Isten Szavából és az Eucharisztiából táplálkozva arra szól csodálatos hivatása és küldetése, hogy eleven sejtje legyen a társadalomnak és az egyháznak egyaránt. Az egyház ugyanis az egység jele és eszköze az egész emberiség számára.
Az Úrangyala imádság előtt mondott beszéde végén a Szentatya Szűz Mária és Szent József oltalmát kérte minden család, különösen a nehézségben levők számára. Támogassák őket, hogy ellen tudjanak állni egy bizonyos kortárs kultúra bomlasztó nyomásának, amely a család intézményének alapjait veszélyezteti. Segítsék a keresztény családokat, hogy a világ minden részén Isten szeretetének élő képmásai legyenek.
Az Úrangyala imádság után XVI. Benedek pápa francia, angol, német, spanyol, lengyel és olasz nyelven köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat, szép vasárnapot és derűs évvégét, valamint Isten bőséges áldását kívánta nekik.
A lengyel zarándokokhoz a következő szavakat intézte: „Adjunk hálát Istennek az elmúlt évért és minden kapott jóért, különösen lengyelországi zarándoklatomért. Visszaemlékezem arra az útra, amelyet Isten Szolgája, II. János Pál nyomában jártam végig, és tanúságotokra, amelyet a hitről tettetek. Ma, Szent Család vasárnapján, azért imádkozom, hogy családjaitok legyenek a gyermekek és fiatalok nevelésének méltó helyei. Isten áldását kérem rátok.”
All the contents on this site are copyrighted ©.