2006-12-31 16:32:35

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána o rodinných hodnotách


Vatikán (31. decembra, RV) – Pred desiatkami tisíc pútnikov, zhromaždenými na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, dnes pápež Benedikt XVI. venoval príhovor pred modlitbou Anjel Pána téme rodinných hodnôt a manželstva. Najskôr pozdravil rodiny sveta a zaželal im pokoj a lásku, ktoré nám všetkým priniesol narodený Boží syn. Pápež vyzdvihol hodnoty rodinného života – poslušnosť, spoločenskú a náboženskú výchovu a vzájomnú odovzdanosť – cnosti, ktoré môžeme nájsť u Svätej rodiny: „Počas života, stráveného v Nazarete si Ježiš uctil Pannu Máriu a Jozefa tým, že sa poddával ich autorite po celý čas svojho detstva a dospievania (por Lk 2:51-52). Týmto spôsobom vyzdvihol základnú hodnotu rodiny pri výchove. Mária a Jozef Ježiša zoznámili s náboženskou komunitou. Naučil sa putovať do Jeruzalema, ako hovorí úryvok z evanjelia, ktorý nám dnešná liturgia predkladá na meditáciu. Keď mal 12 rokov, zostal v chráme a jeho rodičom trvalo tri dni, kým ho našli. Týmto činom im dal najavo, že musel byť tam, kde išlo o jeho Otca (por. Lk 2:41-52).

Svätý Otec zdôraznil, že rodina by si mala dať záležať na tom, aby sprevádzala každého svojho člena na ceste objavovania Boha a plánu, ktorý pre nás má. Panna Mária a Jozef vychovávali Ježiša svojím príkladom, vo svojich rodičoch spoznal všetku krásu viery, lásky voči Bohu a jeho Zákonu. Predovšetkým od nich sa naučil, že Božia vôľa bude naplnená a že duchovné putá sú viac ako pokrvné putá.“ Ako Benedikt XVI. zdôraznil, „Svätá rodina z Nazaretu je skutočne prototypom pre každú kresťanskú rodinu, ktorá spojená sviatosťou manželstva a vyživovaná Slovom a Eucharistiou. Je povolaná realizovať túto úžasnú výzvu a poslanie byť živou bunkou nielen spoločnosti, ale predovšetkým Cirkvi, znakom a nástrojom jednoty pre celé ľudstvo.

 
-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.