2006-12-27 12:58:23

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle


Vatikán (27. decembra, RV) - Dnešná generálna audiencia u pápeža Benedikta XVI. sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Svätý Otec ju za naplnenú radosťou Vianoc, tajomstvom večného Božieho Slova, ktoré sa stalo telom, aby nám prinieslo spásu. Počas uplynulých storočí kresťania kontemplovali toto mystérium svetla, snažiac sa plnšie pochopiť, prečo sa Boh rozhodol stať sa človekom. Odpoveď na túto otázku podľa Benedikta XVI. môžeme nájsť v radostnej piesni anjelov počas prvých Vianoc: “Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle" (Lk 2,14).

“Božia sláva, žiariaca na Kristovej tvári (por. 2 Kor 4,6), prináša pokoj, ktorý je korunou jeho mesiášskych darov. Svätý Irenej nám hovorí, že Slovo sa stalo telom, aby sme dostali podiel na Božej sláve. Napokon, vtelelenie je ovocím Božej nekonečnej lásky pre ľudstvo.” Ako Petrov nástupca uviedol v audienčnom príhovore, “Boh nie je v prvom rade absolútnou mocou, ale absolútnou láskou. Láskou, odhalenou v úplnom sebadarovaní. Nech nás pieseň anjelov inšpiruje, aby sme vzdávali “slávu Bohu” a vytvárali “pokoj na zemi” tým, že pokorne prijmeme Boží vianočný dar: dar jeho lásky, dar v podobe jeho Syna.

 
-dj-
 All the contents on this site are copyrighted ©.