2006-12-25 18:29:43

Karácsonyi éjféli szentmise a Szent Péter Bazilikában


December 24-én a Szent Péter téren hosszú sorokban gyülekeztek a világ minden tájáról érkezett hívek, hogy részt vegyenek a XVI. Benedek pápa által bemutatott karácsonyi éjféli szentmisén. A Szent Péter Bazilika fő- és kereszthajójában elhelyezett székek zsúfolásig megteltek. A mellékhajókban, állva kapcsolódhattak be a hívek a szentmisébe. A szertartás előtt rövid, de annál intenzívebb imádság és válaszos ének keretében felolvasták a Szentírásból, a Messiás eljövetelét megjövendölő prófétai szakaszokat. Az asszisztencia, a koncelebránsok és a Szentatya bevonulása alatt a kórus latinul énekelte a kezdőéneket: "Így szólt hozzám az Úr: Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet" (Zsolt 2, 7). XVI. Benedek pápa a jászol és az evangéliumos könyv előtt röviden imádkozott, majd a főoltárhoz vonult. A gyönyörűen díszített oltár és az egész Szent Péter bazilikát betöltő fényár növelte a résztvevők áhítatát. A Szentatya ezután pár szóval bevezette a szertartást, majd felhangzott az ún. karácsonyi "Kalenda"-ének, amely meghirdeti Jézus születését, pontosan meghatározva annak idejét: huszonegy évszázaddal azután, hogy az Úr kihívta Ábrahámot a káldeusok földjéről, tizenhárom évszázaddal azután, hogy kivezette népét Mózes vezetése alatt Egyiptomból, ezer esztendővel azután, hogy Dávidot fölkente Izrael királyává, a hatvanötödik Dánieltől megjövendölt évhétben, a százkilencvennegyedik görög olimpiász idején, Róma városa alapításától a 752. évben, Augustus császár uralkodásának 42. évében, amikor egész földünkön béke volt, megszületett Jézus Krisztus a júdeai Betlehemben. Ezután felhangzott az ünnepi „Dicsőség” éneke. A szentmise olvasmányai spanyolul és angolul, az evangélium pedig latinul hangzott fel. A szentmise ünnepi áldását követően a pápa a Szent Péter Bazilikában felállított betlehemi jászolhoz vonult, hogy kifejezze hódolatát a Kisded Jézus előtt.All the contents on this site are copyrighted ©.