2006-12-23 14:48:42

XVI. Benedek pápa üzenete a taizéi közösség 29. európai találkozójára, amelyre idén Zágrábban kerül sor december 28 és január 1 között


Az idén a horvát fővárosban megrendezésre kerülő ifjúsági találkozó egy újabb állomása a bizalom zarándokútjának a földön, amely Roger testvér kezdeményezése nyomán született 1978-ban, Isten Szolgája, II. János Pál megválasztása után. A mostani találkozóra Josip Bozanic zágrábi bíboros érsek hívta még meg Roger testvért és közösségét, mivel számos horvát fiatal keresi fel évenként a franciaországi helységet, illetve vesz részt a minden év végén megrendezésre kerülő összejövetelen.
A találkozó jó alkalom az európai fiatalok számára a személyes és közösségi imára, a hit közös megélésére az európai fiatalok számára. A zágrábi zarándokút védőszentjei Boldog Alojzije Stepinac, vértanú bíboros, valamint Boldog Ivan Merz, a fiatalok apostola.
A Szentatya, Tarcisio Bertone vatikáni bíboros államtitkár aláírásával ellátott francia nyelvű üzenetében arra szólítja fel a fiatalokat, hogy egyre inkább ébredjenek tudatára az emberek közötti testvériség jelentőségének. A mások iránti megújult figyelem révén hozzájárulnak ahhoz, hogy testvéribb kapcsolatok jöjjenek létre az emberek között, hogy az egész földön ténylegesen megvalósuljon az emberi család, amelyben mindenkit befogadnak, és önmagáért szeretnek, elismernek, és Isten gyermekeként tisztelnek. A horvát földön, amelyet az elmúlt években a konfliktusok jelöltek meg, a fiatalok egy új remény jelei, akik megmutatják, hogy egy új emberiséget kívánnak kialakítani. Olyant, amely minden személy elfogadásán alapul, függetlenül nemzetiségétől vagy vallásától. Mint keresztényeknek, akiket az egyetlen keresztség ugyanannak az Atyának a gyermekeivé tett, arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumi üzenet egyetemességéről. A Pápa arra buzdítja őket, hogy tegyék jelen valóvá Krisztust, aki arra hívja őket, hogy hozzá hasonlóan szeressenek és cselekedjenek. Csak így válnak valóban szabaddá és így élhetik meg emberi és keresztény felelősségüket.
A Szentatya végül Szűz Mária, a hívők Anyja közbenjárásáért fohászkodik, miközben apostoli áldását küldi mind a taizéi testvérek, mind azok számára, akik ezt a zágrábi zarándoklatot szervezték, illetve a főpásztoroknak és világi híveknek, akik az Európa minden részéről érkező fiatalokat otthonaikba fogadják.
All the contents on this site are copyrighted ©.