2006-12-23 15:05:42

Az Egyházak Ökumenikus Világtanácsa főtitkárának karácsonyi üzenete


„Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában.” – kezdi karácsonyi üzenetét Lukács evangelista szavaival Samuel Kobin tiszteletes, az Egyházak Ökumenikus Világtanácsának főtitkára.
A pásztorok, akik egykor a társadalom peremén éltek, az évszázadok során egészen napjainkig, azokhoz szólnak, akik ma is ki vannak zárva a társadalomból. Ezek a pásztorok nem változtak meg külsőleg, de valóban angyalokká váltak. A Jézussal való találkozásuk mélyen átalakította őket. Eltelve a remény, az öröm és az igazság üzenetével, ezek a tisztátalannak tekintett pásztorok hírnökké váltak, tovább adták az evangéliumi jó hírt és az emberek meghallgatták őket. Az egész emberi történelmet megváltoztatta a pásztorok elbeszélése. „Isten, kegyelmedben alakítsd át a világot” – ez volt az Egyházak Ökumenikus Világtanácsa, a brazíliai Porto Alegrében idén februárban megtartott közgyűlésének témája. A világ minden részéről a tanács 348 egyházának tagjai voltak jelen, hogy meghallgassák egymás tanúságtételeit. Sokan szóltak a reménységről, de a béke akadályairól is. Szívbe markoló történetek hangzottak el például az Uganda északi részén kialakult tragikus és erőszakos helyzetről. Elmondták, milyen nehéz, de alapvető feladat az országban a gyermekek megvédése a háború csapásától. A gyermekek védelme, oktatásuk, nevelésük biztosítása az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy a társadalomban megvalósuljon a tartós és igazságos béke.
A találkozó után a résztvevők tovább imádkoztak Istenhez, hogy kegyelmével alakítsa át a világot. Egy ökumenikus küldöttség Libanonba, Palesztinába és Izraelbe utazott augusztusban, hogy kifejezze szolidaritását az ott élő keresztényeknek, akiket a térségben dúló fegyveres konfliktus sújt. Az Egyházak Ökumenikus Világtanácsa továbbra is hosszú lejáratú támogatást nyújt az afrikai egyházaknak Szudán békéjéért, és elkötelezi magát, hogy megismertesse a nemzetközi médiával az ország lakosságának helyzetét, különös tekintettel Darfurra. A Tanács vezetőségének a közelmúltban megtartott genfi összejövetelén aggodalmuknak adtak hangot azért, hogy a Fülöp-szigeteken tárgyalások nélkül kivégeztek az igazságosságért küzdő egyházi vezetőket – írja karácsonyi üzenetében Samuel Kobia tiszteletes, az Egyházak Ökumenikus Világtanácsának főtitkára, majd visszatér Lukács evangéliumához.
Az Ige akkor vált testté, amikor Isten Fia egy istállóban megszületett. Krisztus megtestesülése, mindnyájunkat arra szólít fel, hogy fogadjuk be a maga mélységében a kegyelemnek, az ünnepnek, az igazságosságnak, az ajándékok másokkal való megosztásnak ezt az üzenetét, abban a reményben, hogy az egész világ átalakul. Kobia tiszteletes Isten bőséges áldását kívánja mindenki számára Karácsony alkalmából, majd üzenetét azzal az imával zárja, amelyet a Porto Alegrei összejövetel zárónyilatkozata tartalmazott. Azt kéri Istentől, hogy alakítson át minket, hogy saját magunkat felajánlva Isten munkatársai lehessünk az átalakítás munkájában, keressük Jézus Krisztus egyetlen egyházának teljes és látható egységét, várakozva Isten országa teljes kinyilatkoztatására, az új ég és új föld eljövetelére.

Alakítsd át a világot, Istenünk, kegyelmeddel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.
All the contents on this site are copyrighted ©.