2006-12-23 10:49:40

Americký kongres odsúhlasil udelenie diplomatických privilégií delegácii stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN


USA (23. decembra, RV/CNS) – Americký kongres na svojom poslednom zasadnutí v prvej polovici decembra odsúhlasil udelenie diplomatických privilégií a imunity delegácii stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov. Vatikán nie je členom OSN, ale jeho postavenie stáleho pozorovateľa, udelené v roku 1964, mu umožňuje zúčstňovať sa na rokovaniach Generálneho zhromaždenia. Má právo vydávať stanoviská, ktoré sú považované za oficiálne dokumenty zhromaždenia a spolupodporovať rozhodnutia a uzávery, ktoré sa týkajú Svätej stolice a jej záujmov. Povolenie Kongresu umožňuje prezidentovi udeliť delegácii stáleho pozorovateľa “privilégiá a imunitu, akú majú diplomati členských štátov pri OSN.” Očakáva sa, že George Bush dokument podpíše v priebehu blízkej budúcnosti.

-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.